Anesthesie (Pediatrische)

Onze specialisaties

De afdeling Anesthesie voert alle soorten anesthesieën uit:

  • Algehele narcose met of zonder loco-regionale verdoving: dit betekent dat specifiek een lichaamsregio in slaap wordt gebracht voor ingrepen in het dagziekenhuis maar ook voor intermediaire, zware en lange operaties.
  • Sedatie: minder diepe verdoving voor niet-pijnlijke onderzoeken waarvoor het kind echter rustig en onbeweeglijk moet blijven.

De anesthesisten van ons team beschikken over expertise in pediatrie en meer specifiek:

  • neonatale anesthesie voor diafragmatische hernia’s, atresie van de slokdarm enz.
  • Pediatrische hartanesthesie
  • Minimaal invasieve ingrepen (bv.: laparoscopieën, thoracoscopieën)
  • Postoperatieve pijnbestrijding met behulp van geavanceerde technieken
  • Behandeling van patiënten met bijzondere pathologieën zoals chronische, aangeboren en syndromale pathologieën waarvoor een anesthesie vereist is.

Het team wordt ook opgeroepen voor patiënten bij wie speciale toegangswegen nodig zijn, zoals moeilijke perfusies, centrale wegen of picclines. Deze laatste twee zijn katheters die in grotere aders worden ingebracht, en waarlangs gedurende langere tijd medicatie kan worden toegediend.

Onze Team

Infectiologie_team

Onze artsen-specialisten

hud_batiment_qop-revised

Focus

Het hele team is vertrouwd met werken met kinderen van elke leeftijd; het past zijn aanpak dan ook aan. De klemtoon ligt op afleiding (decors, spel, muziek, babbeltjes enz.) en de gepaste begeleiding van patiënten in het operatiekwartier.

photo_enseignement réa

Onderwijs

HUDERF is een stageplaats voor anesthesisten in opleiding. Ze worden hier begeleid en gesuperviseerd door meer ervaren medewerkers. Zo verwerven en versterken ze hun eigen expertise inzake pediatrische anesthesie. Zij nemen volwaardig deel aan de behandeling van de patiënten. U ontmoet hen dus tijdens consultaties, in het operatiekwartier of in de hospitalisatieruimtes in de postoperatieve periode.