Diabetologie

Wij willen alle kinderen een optimale levenskwaliteit schenken zodat ze zich kunnen ontplooien tot volwassenen die hun leven kunnen leiden zonder diabetesgerelateerde complicaties. 

Dr Sylvie Tenoutasse

Onze specialisaties

Het Universitair Kinderziekenhuis HUDERF is het ‘Referentiecentrum voor Diabetologie’ van de ULB.  

Het HUDERF beschikt over de belangrijkste diabetologiekliniek van het land. De topkwaliteit van de zorgverlening geniet erkenning vanuit internationale wetenschappelijke instanties. In de pediatrische diabetologiecentra beschikken de patiënten kosteloos over de infrastructuur die onmisbaar is voor de behandeling, met ondersteuning van verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in pediatrie én diabetologie, een psycholoog, diëtisten en een maatschappelijk werker.  

De doelstellingen zijn:  

  •  inzicht verwerven in de ziekte,  

  •  met kennis van zaken beslissen over de behandeling,  

  •  bewaking van de symptomen,  

  •  en herkenning van de waarschuwingssignalen.  

Dit proces en programma verloopt progressief en wordt aangepast aan elke patiënt. Het is de bedoeling dat elke patiënt zelfstandigheid verwerft om samen met zijn familie op zelfstandige wijze te kunnen omgaan met de ziekte.  

De pediatrische diabetologiekliniek volgt alle soorten diabetes bij kinderen en jongeren: type 1, type 2, MODY, medisch geïnduceerd.

Onze team

diabetologie-huderf

Onze artsen-specialisten

diabéto

Focus

Patiënten-Partners  

De senior-artsen van de afdeling en de diverse leden van het multidisciplinaire team zien alle patiënten met een inaugurele diabetes élke dag, vanaf hun aankomst in het ziekenhuis tot ze naar huis terugkeren. Het hele team doet er alles aan om het kind, de jongere van morgen, met de beste zorgen te omringen. In de kliniek worden de patiënt en hun families volwaardige partners in de keuze van hun behandeling.  

Onderzoek

De diabetologiekliniek werkt als referentiecentrum vanzelfsprekend ook mee aan klinisch onderzoek en draagt zo bij tot de verbetering van de zorgverlening en de behandeling van diabetes bij het kind.  

Technologieën 

Het ziekenhuis beschikt over de meest gevorderde technologieën voor diagnose en follow-up van diabetespatiënten, met meer bepaald externe insulinepompen, verbonden met realtime glucosesensoren (“semi-gesloten lussysteem”), apparatuur voor continue glucosecontrole, verbonden pennen, ….  

Recherche-1

Protocollen :

De diabetologiekliniek werkt mee aan diverse onderzoeksprotocollen, met diverse nationale groepen zoals de BESPEED (BElgian Study Group for PEdiatric Endocrinology and Diabetology), het BDR (Belgisch Diabetes Register), maar ook op Europees niveau (ISPAD en ESPE).  

Enquêtes: 

De diabetologiekliniek neemt geregeld deel aan de kwaliteitsenquêtes van FOD Volksgezondheid Sciensano, met het oog op een betere behandeling van jongeren met diabetes type 1 (enquête IPQEAD). Er worden therapeutische workshops georganiseerd. Afhankelijk van het aangeboden thema mikken ze (met 2 mensen van het team) op kinderen of op jongeren.  

diabéto

Focus

De overgang naar volwassenheid 
Voor de jonge HUDERF-patiënten is de overstap naar de zorgverlening voor volwassenen een cruciale periode. Er bestaat een gepersonaliseerd overgangsprogramma om de continuïteit van de zorgverlening veilig te stellen: wij regelen deze overgang met onze preferente partner, de diabetologiekliniek voor volwassenen van het Erasmeziekenhuis. Hiertoe organiseren we geregeld gezamenlijke consultaties met onze kinderartsen en artsen van het Erasme.  

photo_enseignement réa

Onderwijs

Studenten kunnen in het kader van hun opleidingen geneeskunde en pediatrie deelnemen aan de consultaties. Ze worden op deze manier gesensibiliseerd voor de benadering van de diabetespatiënt. Hogeschoolstudenten (verpleegkunde, diëtiek, ...) kunnen eveneens stagelopen in onze kliniek. Onze artsen geven geregeld cursussen voor studenten geneeskunde, verpleegkunde, diëtiek …  

Publicaties