Oncologie, urologie en viscerale chirurgie

Onze rol

Al deze operatieve activiteit speelt zich af op 2 locaties: HUDERF is de hoofdsite, daarnaast is er het Erasmeziekenhuis. Het team wil een optimale multidisciplinaire zorg garanderen, en werkt daarom nauw samen met de verschillende pediatrische specialisaties en met alle zorgverlenende teams. 

De afdeling Kinderchirurgie biedt een globale benadering van hoge kwaliteit voor het kind, in diverse sectoren van de pediatrische viscerale chirurgie: van neonatale chirurgie over urologische, thorax- en oncologische chirurgie tot en met niertransplantatie.

Onze specialisaties

De afdeling Kinderchirurgie voert chirurgische ingrepen uit voor de volgende pathologieën: 

  • Digestieve en urologische abdominale pathologieën, thoraxpathologieën, pathologieën van de buikwand en de liesstreek. 

  • Complexe aangeboren afwijkingen bij pasgeborenen.  

  • Oncologische pathologieën. Het team werkt zowel mee bij de diagnosestelling (bijv. biopsie) als bij de behandeling (aanbrengen van centrale katheters, verwijdering van tumors enz.) 

  • De pathologieën van galblaas en milt. 

  • Kinderurologische chirurgie houdt zich voornamelijk bezig met aangeboren of verworven aandoeningen van de urinewegen en genitale organen bij kinderen. In het Kinderziekenhuis hebben urologische chirurgen bijzondere expertise verworven in de reconstructie van genitale misvormingen en minimaal invasieve chirurgie voor misvormingen van de urinewegen (laparoscopie, endoscopie).

  • De nierpathologieën; wat niertransplantaties bij kinderen aangaat, behoort onze afdeling tot de belangrijkste van België. 

De afdeling biedt een behandeling voor morbide obesitas bij kinderen en jongeren via haar Junior gewichtscentrum (CPJ), met inbegrip van obesitaschirurgie. 

De afdeling is gespecialiseerd in de minimaal invasieve behandeling van chirurgische pathologieën bij het kind, met technieken als laparoscopie en thoracoscopie, evenals robotchirurgie. 

De afdeling volgt ook de ontwikkelingen van AI in de chirurgie op de voet. Dat geldt met name voor hybride chirurgische procedures waarbij mini-invasieve chirurgie wordt gekoppeld aan robotica, medische beeldvorming en nieuwe fluorescentietechnieken in de chirurgie. 

De chirurgieafdelingen van HUDERF en Erasmeziekenhuis werken nauw samen om de patiënt zijn hele leven een optimale opvolging van complexe pathologieën te garanderen, door een ‘transitie’ van pediatrische naar volwassen behandeling te realiseren. 

Onze team

travailler-a-l-HUDERF

Onze artsen-specialisten

Focus

De afdeling focust op verbetering van de behandeling van kinderen met zeldzame en complexe pathologieën; om haar expertise op zeer specifieke domeinen te delen, heeft ze een netwerk ontwikkeld voor samenwerking met partner-ziekenhuizen: Hôpital Saint Pierre, CHR Namur en Hôpital Marie Curie. 

Onderwijs

De afdeling speelt een sleutelrol in het onderwijs op masterniveau voor geneeskundestudenten, met integratie van het getuigschrift pediatrie, maar ook met de artsen in opleiding voor chirurgie. 

De afdeling heeft nieuwe pedagogische technieken ingevoerd om chirurgietechnieken te onderwijzen met behulp van high-fidelity chirurgiesimulatoren (Lapmentor en Virtamed) in HUDERF en op de ULB-campus, in SimLabs. 

Publicaties

Lien vers Array

Arterial Embolization and Methylene Blue Injection into the Aberrant Artery in Two Infants with Intralobar Sequestration.

  • Auteurs : Accarain AA, Laureys M, Joyeux L, Damry N, Steyaert H, Reusens H.
  • Journal : European J Pediatr Surg Rep. 2022 Oct 10;10(1):e141-e144. doi: 10.1055/s-0042-1757570. MID: 36225531; PMCID: PMC9550518.
Lien vers Array

The Management of Asymptomatic Congenital Pulmonary Airway Malformation: Results of a European Delphi Survey

  • Auteurs : Kersten CM, Hermelijn SM, Mullassery D, Muthialu N, Cobanoglu N, Gartner S, Bagolan P, Mesas Burgos C, Sgrò A, Heyman S, Till H, Suominen J, Schurink M, Desender L, Losty P, Steyaert H, Terheggen-Lagro S, Metzelder M, Bonnard A, Sfeir R, Singh M, Yardley I, Rikkers-Mutsaerts NRVM, van der Ent CK, Qvist N, Cox DW, Peters R, Bannier MAGE, Wessel L, Proesmans M, Stanton M, Hannon E, Zampoli M, Morini F, Tiddens HAWM, Wijnen RMH, Schnater JM.
  • Journal : Children (Basel). 2022 Jul 30;9(8):1153. doi: 10.3390/children9081153. PMID: 36010044; PMCID: PMC9406306.