Pediatrische liaison - Globul'Home

Zelfs als de patiënt door zijn ziekte zorgverlening vanuit het ziekenhuis nodig heeft, is terugkeer naar huis onmisbaar voor de levenskwaliteit van het zieke kind en zijn familie. Wij delen onze protocollen en indien nodig staan we ook in voor opleiding voor de specifieke zorg en technieken.

Onze specialisaties

Het pediatrische liaisonteam Globul’Home is een multidisciplinair team: een kinderarts, kinderverpleegkundigen, psychologen en een maatschappelijk werker. Het team treedt zonder kosten in werking op verzoek van de zorgverleningsteams, en dit in diverse situaties:

  • Organisatie van de zorgverlening thuis, bijv. injecties, verband, enterale voeding, zuurstof enz.
  • Coördinatie en continuïteit van de zorgverlening voor patiënten met complexe chronische ziekten
  • Coördinatie en continuïteit van de zorgverlening voor patiënten in een palliatief traject (holistische benadering), in samenwerking met de zorgverleningsteams en het mobiele team voor palliatieve zorg, met inbegrip van begeleiding van het levenseinde indien kind en ouders dit thuis wensen te laten plaatsvinden.
Recherche-1

Focus

Indien nodig wordt een liaisonboekje voor thuis samengesteld met de familie en de patiënt: dit verbetert de communicatie en de samenwerking tussen alle betrokken partijen, ook wat betreft de organisatorische moeilijkheden die voortvloeien uit opvolging van chronische, ernstige of complexe ziekten.

Onze team

huderf informations pratiques

Onze specialisten

Publications

Lien vers Array

Building Bridges, Paediatric Palliative Care in Belgium: A secondary data analysis of annual paediatric liaison team reports from 2010 to 2014.

  • Auteurs : Friedel M, Brichard B, Fonteyne C, Renard M, Misson JP, Vandecruys E, Tonon C, Verfaillie F, Hendrijckx G, Andersson N, Ruysseveldt I, Moens K, Degryse JM, Aujoulat I.
  • Journal : BMC Palliat Care. 2018 May 22;17(1):77
Lien vers Array

Access to paediatric palliative care in children and adolescents with complex chronic conditions: a retrospective hospital-based study in Brussels, Belgium.

  • Auteurs : Friedel M, Gilson A, Bouckenaere D, Brichard B, Fonteyne C, Wojcik T, De Clercq E, Guillet A, Mahboub A, Lahaye M, Aujoulat I.
  • Journal : BMJ Paediatr Open. 2019 Sep 29;3(1):e000547