Psychologie

“Het welzijn en de ontwikkeling van het kind staan centraal in onze bezorgdheden. Wij houden rekening met de context waarin het kind evolueert. Elk kind is uniek en moet worden benaderd in zijn bijzonderheid.” 

Onze specialisaties

Klinisch psychologen werken in onze ziekenhuisomgeving nauw samen met de diverse zorgverleners van het ziekenhuis, de (ziekenhuis)school Robert Dubois, de vertrouwenscentra kindermishandeling en in partnerschap met alle administratieve teams. De invoering van interdisciplinaire teams, gestuurd door de arts-specialist, maakt het mogelijk de participatie te hebben van een psycholoog met specialisatie in het klinische. 

Zo hebben we vele psychologen die in de pediatrie werken, of op de spoed, bij crisissituaties zoals op de intensieve zorgen en in de neonatologie, of in het kader van de aanpak van ernstige of chronische ziektes (voedingsaversie, cardiologie, diabetologie, dialyse, pijn, endocrinologie, genetica, hemato-oncologie, pediatrische liaison, stofwisseling, mucoviscidose, neuropediatrie, palliatieve zorgen, slaapproblemen, urologie-nefrologie). 

Binnen de kinderpsychiatrie werken de psychologen ambulant (consultaties kinderpsychiatrie, Referentiecentrum Autisme, transitie) of in de hospitalisatie (afdeling Kinderpsychiatrie 8-14 jaar, crisisafdeling, kinderpsychiatrische liaison, therapeutisch kleuterklasje, APPI-afdeling - vroegtijdige individuele aanpak van stoornissen in het autismespectrum en Ouder-Babyafdeling). 

Onze afdeling psychologie is ook aanwezig bij de chirurgie, bij hospitalisaties maar ook binnen de Junior Gewichtskliniek. 

Een psycholoog contacteren

Hoe neemt u als patiënt, als ouder of als professional in de entourage van het kind contact op met een psycholoog? 

Tijdens de hospitalisatie 

In vele specialisaties en sectoren van de ziekenhuisactiviteit maakt psychologische zorgverlening integraal deel uit van de behandeling. Het is dus mogelijk dat een psycholoog tijdens een hospitalisatie of tijdens een bespreking in consultatie spontaan komt kennismaken met u en uw kind. In andere diensten treedt de psycholoog enkel in actie op verzoek van een zorgverlener, een patiënt of de familie. Aarzel niet om dit ter sprake te brengen met het team dat zich om u bekommert, als u die behoefte voelt.  

Op consultatie 

Afhankelijk van het probleem waarmee u kampt, is het ook mogelijk een afspraak voor een raadpleging te vragen. Dit verzoek kan worden ingediend door de jongere, de ouders, de huisarts, de kinderpsychiater of elke andere specialist en gezondheidsprofessional. Het kan echter ook via de scholen, de CLB’s, de centra voor geestelijke gezondheidszorg enz. De rubriek ‘Consultatie’ (Raadpleging) verduidelijkt hoe u een ambulante consultatie aanvraagt.  

Onderzoek

Door onze ervaring op het terrein te koppelen aan de belangstelling van onze teams voor onderzoek, hebben we expertise ontwikkeld op meerdere domeinen, zoals doctoraatsthesissen rond autisme (S. Carlier, L. Chiodo), rond slaapstoornissen bij het jonge kind (F. De Gheest), depressieve problemen (S. Deplus), de psychologische ontwikkeling van het chronisch zieke kind (I. Lambotte), de familiale dynamiek bij scheiding van de ouders (C. Van Pevenage).  

Onderwijs

In samenwerking met de ULB omkaderen en coördineren wij vele stages in de opleidingen tot psychologisch assistent, psycholoog en psychotherapeut voor kinderen/jongeren. We werken ook mee aan de opleiding van artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten met een specialisatie. Het delen en overdragen van vaardigheden is inherent aan de functies van de ziekenhuispsycholoog. Vandaar voelen wij ons ook geroepen om conferenties intra en extra muros te organiseren tijdens nationale en internationale congressen.  

Focus

Om de continuïteit van de zorg veilig te stellen wordt druk genetwerkt, binnen maar ook buiten het ziekenhuis. Wij leveren meer specifiek werk rond de overgang van adolescenten naar geneeskunde voor volwassenen. Hiertoe wordt nauw samengewerkt tussen de zorgteams, de ULB en onze partner-universiteiten om mee te werken aan de continue verbetering van de aanpak van de gezondheid van kinderen. De dienst wordt hierbij vertegenwoordigd in het Ethisch Comité.  

Onze team

huderf informations pratiques

Onze specialisten

Publicaties

Lien vers Array

La famille face à l'enfant gravement malade: Le point de vue du psychologue

  • Schrijvers: Van Pevenage, C., & Lambotte, I.
  • Krant: Enfances, Familles, Generations,(24) (2016)
Lien vers Array

Aspects psychologiques de la drépanocytose en pédiatrie

  • Schrijvers: Frippiat, J., Ferster, A., Delvenne, V., Ngalula, M., Devalck, C., Lambotte, I.
  • Krant: Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 69, 7, 387-393 (2021)