Drie kinderpsychiatrische afdelingen van het HUDERF nemen hun intrek in een nieuwe omgeving

Image
Inauguration pedopsy

De achterliggende visie: een warme omgeving bevordert de kwaliteitszorg voor kinderen, jongeren en hun families

Brussel, 23/09/2022 – De dienst Kinderpsychiatrie (baby, kind, jongere en jongvolwassene) van het H.U.B (Academisch Ziekenhuis Brussel) neemt nieuwe infrastructuur in gebruik op de UKZKF-site in Laken (gebouw prof. Vis), en dit  voor 3 afdelingen die in 2015 werden opgericht. Dit is een moment vol symboliek: na twee moeilijke Covid-19-jaren kunnen de drie afdelingen Kinderpsychiatrisch Ziekenhuisverblijf, APPI (Autisme, vroegtijdige persoonlijke aanpak) en UPBB (Ouders-Baby) eindelijk de professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en andere partners ontvangen voor een rondleiding. 

De teams van de afdeling Kinderpsychiatrisch Ziekenhuisverblijf en van de twee dag-afdelingen APPI (Autisme - vroegtijdige persoonlijke aanpak) en UPBB (Ouders-Baby) van het UKZKF werden geïntegreerd in het nieuwe Universitair Expertisecentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het H.U.B. Tijdens de openingsplechtigheid (die geruime tijd werd uitgesteld wegens de pandemie) presenteerden zij vrijdag enthousiast hun nieuwe voorzieningen voor hun originele benadering. Prof. Véronique Delvenne, afdelingshoofd, beklemtoonde het belang van deze voorzieningen in de Brusselse en Franstalig Belgische zorgnetwerken, in een context van toenemende vraag naar zorgverlening voor geestelijke gezondheid van kind en jongere. De covidcrisis en de lockdownsituaties hebben dit immers alleen maar verergerd.  

 “Wij zien al meerdere jaren een toename van de vraag naar zorgverlening voor geestelijke gezondheid van kind en jongere. In haar rapport 2013-2020 – vóór covid – voorspelde de WGO al een toename met 50% over 10 jaar. Dit is een kolossale uitdaging. Gezien de verbeterde algemene levens- en gezondheidsomstandigheden is het welzijn van de kinderen voor heel wat ouders een prioriteit geworden”, verduidelijkt prof. Delvenne. “De recente crisissen hebben de maatschappij kwetsbaarder gemaakt. Het niveau van onzekerheid, angst en psychische malaise is aanzienlijk gestegen, vooral bij de jongeren. Gezinssituaties die al delicaat waren, zijn verder ontspoord; elementen die eerder al voor spanningen in relaties zorgden, zijn nog verscherpt, wat soms tot crisistoestanden leidt.”  

 Deze voorzieningen hebben als doel kwaliteitszorg te kunnen waarborgen vanuit een pluridisciplinair team, volgens een globale visie omtrent het kind en zijn omgeving, waar jongeren met psychische problemen en hun familie centraal staan, en waarbij rekening wordt gehouden met alle etiopathogene dimensies, namelijk onderzoek naar de oorzaak, de aard en de symptomen van een pathologie. “De zorg vanuit het ziekenhuis moet gekoppeld zijn aan de ambulante en de eerstelijnszorg. Opsporing en vroegtijdige aanpak van problemen is in deze context een heuse uitdaging. Onze aanpak vormt ondersteuning voor de partners in de behandeling van complexe, ernstige en acute problemen en in de preventie van verwikkelingen en recidiven. Onze dienst heeft als universitaire voorziening een belangrijke rol te spelen om ook bij te dragen tot de opleiding van de professionele zorgverleners en tot ondersteuning van de verdere kennisontwikkeling via onderzoek”, besluit prof. Delvenne.