Financiële aspecten

Zorg ervoor dat je alle financiële informatie hebt die je nodig hebt voordat je naar het ziekenhuis gaat.

1. Alles wat niet wordt betaald door uw ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij  
  • Een persoonlijke bijdrage, vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid en het RIZIV; 
  • De niet-terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten; 
  • Bepaalde uitrustingen (bijv. protheses) zijn slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugbetaalbaar; 
  • Sommige niet-terugbetaalbare diensten; 
  • De eventuele ambulance- of vervoerskosten. 
2. Overnachting bij uw kind tijdens zijn ziekenhuisverblijf   

U heeft de mogelijkheid om - tegen een financiële bijdrage - bij uw kind te overnachten tijdens zijn ziekenhuisverblijf, voor zover hiervoor geen medische tegenindicatie geldt. 

3. Een provisie om een gedeelte van de niet-terugbetaalbare hospitalisatiekosten te dekken 

Dit wettelijk voorziene bedrag moet worden betaald op de dag dat uw kind wordt opgenomen.  

Dit bedrag houdt rekening met: 

  • de vermoedelijke duur van het verblijf van uw kind; 
  • uw statuut bij het ziekenfonds. 

Deze betaalde provisie wordt uiteraard afgetrokken van uw eindfactuur. 

4. Bedrag van een privékamer  

Kiest u voor een privékamer, dan moet u weten dat het UKZKF het toegepaste honorariumsupplement begrenst op 200%.

​​

Nuttige info

Onze sociale dienst kan u bijstaan bij het oplossen van financiële of administratieve moeilijkheden. Krijgt u hulp van het OCMW, dan verzoeken we u om dit zo spoedig mogelijk te melden bij het onthaal van de Opnames.

Image
neonatalogie intensive HUDERF