Bijziendheid

Myopie

Bijziendheid ?

Myopie of bijziendheid is een oogafwijking (refractiestoornis) die zich manifesteert als een wazig zicht in de verte. Dit is meestal te wijten aan een afwijking van de lengte van het oog, meer bepaald een te grote afstand tussen hoornvlies en netvlies. Het beeld wordt wazig omdat het zich vormt vóór het netvlies in plaats van erop.

Bijziendheid treedt steeds meer op bij jongeren. Hoe vroeger deze bijziendheid optreedt, hoe sneller ze kan voortschrijden. Dit verhoogt het risico op oogziekten op volwassen leeftijd. Het is daarom zeer belangrijk deze visuele afwijking op te sporen, op te volgen en een oogarts (oftalmoloog) te raadplegen.  

Verzorging

De afdeling Oogheelkunde bekommert zich in het Kinderziekenhuis om patiënten die aan bijziendheid lijden. Bij de eerste consultatie voert de oogarts (oftalmoloog) een volledig onderzoek uit, inclusief toediening van oogdruppels die de pupillen verwijden. Dit eerste onderzoek kan één tot anderhalf uur duren. Afhankelijk van de aard van de bijziendheid kunnen extra onderzoeken nodig zijn. De oogarts schrijft een optische correctie voor, meestal in de vorm van een bril. Tijdens de controle na zes maanden gaan we na of de bijziendheid evolueert. In dat geval worden behandelingen voorgesteld die het voortschrijden van de bijziendheid kunnen vertragen: speciale brilglazen of verdunde atropinedruppels. Daarna volgen geregelde controles.  

Advies aan de ouders

Bijziendheid is een zeer frequente gezichtsstoornis. Behandeling vanaf de eerste gewaarwordingen kan de ontwikkeling van andere oogziekten voorkomen.  

De volgende signalen moeten uw aandacht wekken:  

  • Uw kind knijpt de ogen samen om verder te kunnen zien 
  • Uw kind heeft moeite om in de klas te lezen wat op het bord staat 
  • Uw kind buigt zich dichter naar een blad om te lezen of te schrijven 
  • Uw kind gaat dichter bij het tv-toestel zitten 

Houd het gezichtsvermogen van uw kind op peil: moedig het aan om buiten te spelen (natuurlijk licht) en beperk de tijd die voor beeldschermen wordt doorgebracht.

myopie garçon
strabisme
Myopie fille