Strabisme

strabisme

Strabisme?

Bij strabisme kijken de twee ogen niet in dezelfde richting. 
Strabisme kan al zichtbaar zijn bij de geboorte of pas later zichtbaar worden. 

Strabisme dat zich bij oudere kinderen of bij volwassenen manifesteert, veroorzaakt een dubbel beeld. Een jonger kind zal daarentegen geen klachten hebben over een dubbel beeld. Bij deze kinderen wordt het beeld van het afwijkende oog vaak geneutraliseerd door de hersenen, zodat het kind niet dubbel ziet. Het brein maakt dan niet langer gebruik van het afwijkende oog; zo kan een andere vorm van slechtziendheid, amblyopie (verminderde gezichtsscherpte met een nochtans intact oog, soms ook wel ‘lui oog’ genoemd) ontstaan. In sommige gevallen kan strabisme ook wijzen op een neurologisch probleem. Het is noodzakelijk om onderzoek niet uit te stellen, om ernstige ziekten te kunnen uitsluiten. Ouders moeten dus bijzonder waakzaam zijn bij strabisme, opdat dit tijdig wordt behandeld. 

Behandeling

De afdeling Oogheelkunde bekommert zich in het Kinderziekenhuis om patiënten die aan strabisme (scheelzien) lijden. Wij hebben een uitgebreide expertise in de diagnose en de al dan niet chirurgische behandeling van strabisme. Ervaren orthoptisten helpen het oogheelkundig team bij de opvolging van strabismepatiënten. Er zijn consultaties mogelijk bij de afdelingen Neurologische Pediatrie, Pediatrie en Beeldvorming om de beoordeling van atypische strabismen te vervolledigen. Indien het strabisme pas recent is opgedoken bij een kind, en indien er nog geen contact was met een oogarts, versnellen we de diagnosevorming. Hiertoe volstaat het om aan het secretariaat, bij het maken van de afspraak, te preciseren dat het kind een strabisme lijkt te ontwikkelen. 

Adviezen voor ouders

Behandeling vanaf de eerste gewaarwordingen kan de ontwikkeling van andere oogafwijkingen, met name amblyopie, voorkomen.  

De symptomen zijn variabel: 

  • Zichtbare afwijking van een oog   
  • Dubbel beeld van eenzelfde voorwerp (diplopie) 
  • Hoofdpijn 
  • Vermoeide ogen  
  • Fout of verminderd dieptezicht 
  • Ongebruikelijke houding van het hoofd om voorwerpen nader te bekijken. 

Merkt u dat uw kind een of meer van deze symptomen vertoont, raadpleeg dan een oogarts.

collier_des_heros
après hospitalisation
HUDERF