Bemiddeling en rechten van de patiënt 

Als u meent dat een van uw rechten als patiënt niet werd gerespecteerd, dan kan u dit bespreken met het team dat instaat voor uw zorgverlening, een bemiddeling vragen of een klacht indienen

Het is altijd aan te raden om uw moeilijkheden eerst te bespreken met het verplegend personeel (arts, verpleegkundige, enz.), dat er zal zijn om naar u te luisteren tijdens uw verblijf. Als dit niet mogelijk is, of als er geen oplossing kan worden gevonden, moet u contact opnemen met de bemiddelingsdienst die zal trachten het conflict zo goed mogelijk op te lossen.  

U kunt in volledige onafhankelijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en met inachtneming van het beroepsgeheim contact opnemen met de mediator voor bemiddeling. Als er ondanks de bemiddeling geen oplossing kan worden gevonden, zal de bemiddelaar je informeren over de andere mogelijke alternatieven om tot een oplossing te komen.

Raadpleeg het huishoudelijk reglement van de ombudsfunctie.

U kunt contact opnemen met de bemiddelingsdienst:

  • Per e-mail: mediation-ombudsdienst [at] hubruxelles [dot] be
  • Per telefoon: + 32 2 477 28 96 ou +32 490 13 84 58
  • Via het contactformulier hieronder

Gelieve dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen om uw bemiddelingsverzoek zo snel mogelijk efficiënt te kunnen verwerken.

Door ons dit formulier te bezorgen, aanvaardt u dat het H.U.B (Academisch Ziekenhuis van de ULB) deze informatie gebruikt om uw verzoek te behandelen conform het eigen vertrouwelijkheidsbeleid. De hierin opgenomen informatie wordt automatisch overgemaakt aan de Ombudsdienst (ziekenhuisbemiddeling) van onze instelling.

Contactformulier: Ombudsdienst

Site betrokken bij de evenementen
Uw contactgegevens
Bent u als patiënt betrokken?
Is de patiënt het eens met uw aanpak?

Er wordt contact opgenomen met de patiënt of zijn vertegenwoordiger om toestemming te verkrijgen.

Motieven van de klacht: Rechten van de patiënt

a. Bekwaamheid in de technische handelingen b. Relatie met de professionele gezondheidszorgbeoefenaar -- c. Organisatie van het zorgtraject van de patiënt

a. Oer zijn/haar gezondheidstoestand -- b. Over de financiële weerslag van de tussenkomst van de gezondheidszorgbeoefenaar

Motieven van de klacht: Klachten zonder verband met de Rechten van de Patiënt

comfort, maaltijd, toegang, parking, netheid en hygiëne, wegwijzers

kostenraming, factuur, dekking, betalingsplan, boete

inschrijven, uitschrijven, afspraak maken, consultaties

onderhoud, techniek, sociale dienst, onthaal, veiligheidsdienst

Image
médiation