Internationale patiënten

Ons ziekenhuis doet er alles aan om uw contact en het verblijf van uw kind zo aangenaam mogelijk te maken, ongeacht het land waar u woont.  

1. Indien uw kind een dekking vanwege de sociale zekerheid geniet  

U mag meteen een afspraak maken met een gespecialiseerde arts: door contact op te nemen met het onthaal of via international [dot] huderf [at] hubruxelles [dot] be 

In welk geval beschikt het kind over een sociale dekking? 

 • Het is aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds en het beschikt over een rijksregisternummer. 

 • In het geval van geplande zorgverlening: het beschikt over het S2-formulier. Uitsluitend het originele document, dichtgeplakt en ondertekend, met vermelding van de contactgegevens van de begunstigde persoon, de duur van de prestatiezorg (vermoedelijke opname- en ontslagdatums), evenals de naam van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. 

 • In spoedgevallen: het beschikt over een Europese ziekteverzekeringskaart die nodig is voor noodzakelijke en niet-geplande medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in België. 

Indien een hospitalisatie gepland is, moet deze informatie worden overgemaakt aan de dienst Opnames, en wel uiterlijk 15 dagen voor de opnamedatum. 

Indien uw kind NIET over een dekking door de sociale zekerheid beschikt  

Als u niet over de hogervermelde documenten beschikt, moet u, voordat u een afspraak maakt, contact opnemen met de Cel voor Internationale Patiënten: international [dot] huderf [at] hubruxelles [dot] be 

Het is ook absoluut nodig enkele formaliteiten te vervullen: 

1. U moet ons de volgende documenten en informatie bezorgen:  

 • Een medisch verslag aan de Cel voor Internationale Patiënten; deze dienst bezorgt het aan de hoofdarts en aan de specialist van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. Zij bepalen welke behandeling of opname nodig is gezien de gezondheidstoestand van uw kind. 

 • Een kopie van het paspoort of van het identiteitsbewijs van uw kind. 

 • Een e-mailadres om contact op te nemen. 

2. Op basis van deze informatie zal de Cel voor Internationale Patiënten van het UKZKF een raming maken van de kostprijs van de zorgverlening, en deze raming via e-mail naar u doorsturen. 

3. Na uw bevestiging van deze raming van de kostprijs aan de Cel voor Internationale Patiënten, regelt u de betaling. 

Let op: Als u over een privéverzekering beschikt, of over een andere dekking van de kostprijs van uw behandeling en/of uw hospitalisatie, dan moet u dit melden aan de Cel voor Internationale Patiënten. Deze zal de geldigheid van het document analyseren en u haar beslissing meedelen. 

4. Daarna moet u de volgende documenten bezorgen aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola:  

 • De exacte contactgegevens van de patiënt (naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer) 
 • De exacte contactgegevens van de Belgische contactpersoon (naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, faxnummer of e-mail) 
 • De brief van de ouders waarmee de Belgische contactpersoon een machtiging krijgt 
 • De intentiebrief van de ouders van de patiënt, gericht aan het UKZKF 
 • De kopie van de verzekeringsdocumenten aangaande repatriëring 
 • Het adres van de verblijfplaats in België tijdens de duur van de zorgverlening aan het kind 
 • Het bewijs van storting van een waarborg, geraamd op basis van het medisch dossier 

5. Zodra de betaling is aangekomen op de rekening van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, en zodra de genoemde documenten in haar bezit zijn, neemt de Cel voor Internationale Patiënten contact op met het secretariaat van de specialist om te bepalen op welke datum de behandeling / hospitalisatie van uw kind start. De Cel voor Internationale Patiënten zal u deze informatie meedelen.  

6. Daarna meldt u zich op de afgesproken dag bij de dienst Opnames. 

Internationale patiënten van buiten de Europese Unie: 

Als u buiten de Europese Unie woont, en als u een visum nodig heeft om naar België te komen, dan zal de Cel voor Internationale Patiënten aan de ambassade van uw land de datum en de goede ontvangst van de betaling melden, om het verkrijgen van een visum te bevorderen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid het nodige te doen om een visum te verkrijgen. 

 

 

Contact opnemen

Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 
Cel voor Internationale Patiënten 
JJ Crocqlaan 15, B-1020 Brussel, België 
E-mail: international [at] huderf [dot] be (international) [dot] huderf [at] hubruxelles [dot] be 

Huisvesting in de nabijheid van het Kinderziekenhuis

Het UKZKF beschikt over een onthaalwoning, een eenvoudige maar gastvrije verblijfslocatie. Slechts een van de ouders van het gehospitaliseerde kind kan hier logeren. 

Maison d'accueil