Instelling

Het enige ziekenhuis in België dat specifiek op kindergeneeskunde mikt

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige universitaire ziekenhuis in België dat  volledig aan kindergeneeskunde is gewijd: alles is er ontworpen voor kinderen en hun ouders. Het UKZKF biedt de meest complete zorgverlening voor kinderen: vanaf geboorte tot adolescentie. Alles wordt in het werk gesteld voor hun welzijn, hun ontwikkeling en hun ontplooiing in de samenleving. Het UKZKF is een medisch-chirurgisch ziekenhuis dat onderzoek en onderwijs integreert; het garandeert kwaliteitszorg en streeft naar topgeneeskunde die toegankelijk is voor iedereen.

Sinds 2021 vormt het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola samen met het Jules Bordet Instituut en het Erasmeziekenhuis het H.U.B (Academisch Ziekenhuis Brussel). Deze ziekenhuisgroepering kwam tot stand op initiatief van de Stad Brussel en de Université Libre de Bruxelles (ULB) om met deze grote ziekenhuiskern het academisch ziekenhuis van de ULB te vormen. Dankzij de samenbundeling van deze drie befaamde ziekenhuizen garandeert het H.U.B gezondheidszorg van hoge kwaliteit die voor iedereen toegankelijk is, naast uitmuntendheid in opleiding en onderzoek.  

Het H.U.B (Hôpital Universitaire de Bruxelles - Academisch Ziekenhuis Brussel) staat borg voor de volgende waarden: Patiëntenbelang, Teamspirit, Engagement, Solidariteit, Diversiteit en Inclusie, Vrij Onderzoek.   

Image
huderf informations pratiques

Het HUDERF in cijfers

183

bedden
Meer dan

14 000

hospitalisaties
Ongeveer

40 000

bezoeken aan de spoedgevallen
Bijna

200 000

ambulante gevallen
Meer dan

1000

medewerkers

18

RIZIV-conventies

Onze geschiedenis

Het Kinderziekenhuis is een universitair centrum met een uitgebreid team van specialisten voor diverse domeinen in de kinder- en adolescentiegeneeskunde. Het is hét brandpunt voor de academische activiteiten inzake pediatrie (kinder- en jongerengeneeskunde) van de ULB. Het is zowel een stageplaats als een onderzoekscentrum voor medische en paramedische disciplines voor kinderen en jongeren. Tal van medische en wetenschappelijke samenwerkingsverbanden met andere Belgische en buitenlandse ziekenhuizen en universiteiten kwamen van hieruit tot stand. Dit ziekenhuis evolueert ook continu met het oog op optimale dienstverlening voor steeds meer families die een beroep doen op de expertise van onze teams.

Een beknopte geschiedenis van het Kinderziekenhuis:

  • 1986: Feestelijke opening van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, een initiatief van professor Robert Dubois, op dezelfde campus als het Brugmann Ziekenhuis. Het UKZKF telt 150 bedden en verwelkomt 17.000 ambulante patiënten. 
  • 1989: Oprichting van de school ‘Robert Dubois’ binnen het Kinderziekenhuis, zodat kinderen ook tijdens hun ziekenhuisverblijf onderwijs kunnen blijven volgen.  
  • 1991: Oprichting van de vzw “De Vrienden van het UKZKF” of Kids’ Care. Deze vzw ijvert voor de kwaliteit van het onthaal, van de leefomgeving voor zieke kinderen en hun familie, en van de eigenlijke zorgverlening.  
  • 1995: Oprichting van de vereniging “Belgian Kids Fund for Pediatric Research” (BKF) ter bevordering van onderzoek in de pediatrie. In datzelfde jaar wordt het UKZKF de belangrijkste locatie voor de academische pediatrie-activiteiten van de ULB (Université Libre de Bruxelles). 
  • 1997: Het UKZKF wordt een onafhankelijk ziekenhuis, weliswaar met behoud van de banden en enkele gezamenlijke diensten met het Brugmann Ziekenhuis.  
  • Begin van de jaren 2000: Inrichting van een onthaalwoning boven de school Robert Dubois. Ouders kunnen hier verblijven om dichter bij hun in het ziekenhuis opgenomen kind te zijn. De ouder-kindrelatie is immers zeer belangrijk in het zorgproces. 
  • Maart 2019: Feestelijke opening van het nieuwe prof. Henri Vis-gebouw waarmee de ziekenhuisoppervlakte met een derde toeneemt. (Prof. Vis was de opvolger van prof. Dubois.) Het nieuwe gebouw huisvest meer bepaald een operatiekwartier, de spoedafdeling, de hospitalisatieafdeling voor kinderpsychiatrie, de APPI-afdeling die op autisme focust, en de Moeder-Kindafdeling. 
  • Eind 2021: Het Kinderziekenhuis vormt samen met het Jules Bordet Instituut en het Erasmeziekenhuis de ziekenhuisgroepering H.U.B.