Onderzoek

Onderzoek binnen HUDERF

Dankzij klinisch, translationeel en fundamenteel onderzoek helpen wij vooruitgang te boeken in de wetenschappelijke, medische en technologische kennis op alle gezondheidsdomeinen. Het Kinderziekenhuis HUDERF staat met onderzoek naar innovatieve therapieën borg voor de doeltreffendheid en diversiteit van de aangeboden behandelingen.  

recherche

Ethisch Comité

Elk onderzoeksproject moet ter beoordeling worden voorgelegd aan het Ethisch Comité. Dit comité heeft als doel de patiënten en hun families, de zorgverleners, de onderzoekers en al het personeel te beschermen en te begeleiden. De verdediging, op ethisch niveau, van de rechten van de patiënt en van elke persoon die zijn medewerking verleent aan experimenten, staat centraal in hun bezorgdheden.  

recherche labo

Meewerken aan onderzoek

Als patiënt kunt u deelnemen aan klinisch onderzoek. Zo helpt u het mogelijk maken dat mensen van wie de medische behoeften niet kunnen worden voldaan, alsnog toegang krijgen tot innovatieve behandelingen en geavanceerde zorg. Door bij te dragen aan onderzoek helpt u de medische kennis vooruitgang te laten boeken, zodat andere mensen later een betere behandeling krijgen. Bovendien geniet u als patiënt zelf van een individuele opvolging en steun: de garantie voor de best mogelijke zorg. 

Module voor opzoeking klinische studies