Onze partners & samenwerkingsverbanden

De partnerships en samenwerkingsverbanden zijn bevorderlijk voor complementariteit tussen de medische diensten van alle ziekenhuizen. Dit vergemakkelijkt bijvoorbeeld de overplaatsing van de patiënt naar de meest geschikte vestiging voor specifieke zorgverlening of het bezoek van een gespecialiseerde arts aan de instelling waar het zieke kind verblijft. Het verkeer van mensen, informatie en ideeën garandeert diversiteit en medische expertise. Hieruit volgt een nog betere globale aanpak van de patiënt.

Het Universitair Kinderziekenhuis maakt deel uit van het Brusselse zorglandschap

Sinds einde 2021 vormt het Kinderziekenhuis samen met het Jules Bordet Instituut en het Erasmeziekenhuis de ziekenhuisgroepering H.U.B (Academisch Ziekenhuis Brussel) die tegelijk ook het academisch ziekenhuis van de ULB (Université Libre de Bruxelles) is.  De Stad Brussel en de ULB namen het initiatief voor de oprichting van deze grote universitaire ziekenhuispool die hoogkwalitatieve gezondheidszorg binnen ieders bereik brengt, naast uitmuntendheid in opleiding en onderzoek.

HUDERF

Het Kinderziekenhuis is aangesloten bij het IRIS-netwerk, een omvangrijke koepel van openbare dienstverlening in de ziekenhuissector, met de 5 Brusselse openbare ziekenhuizen, gespreid over 11 sites: UVC Brugmann, UMC Sint-Pieter, Iris Ziekenhuizen Zuid, UKZKF en Jules Bordet Instituut. Dit is het grootste geïntegreerde netwerk van openbare en universitaire ziekenhuizen in België.

HUDERF

Het Kinderziekenhuis is aangesloten bij OSIRIS (“Organisation Septentrionale d’IRIS”). Dit samenwerkingsverband van ziekenhuizen in het noordelijke deel van Brussel bestaat uit het Kinderziekenhuis en het UVC Brugmann.

HUDERF

Het Kinderziekenhuis werkt samen met LHUB-ULB (Universitair Laboratorium Brussel). Het LHUB-ULB behoort tot de 5 grootste universitaire ziekenhuislaboratoria in Europa en werkt samen met het Erasmeziekenhuis, het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het UKZKF en het Jules Bordet Instituut.

HUDERF

Sinds 1 juli 2022 is het UKZKF aangesloten bij het GIBBIS-netwerk van Gezondheidsinstellingen Brussel, m.a.w. de federatie van de gezondheidsinstellingen uit de private en de openbare sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op medisch, Europees en internationaal niveau

HUDERF

Het UKZKF is aangesloten bij het Franstalige moeder-kindnetwerk. Dit internationale netwerk van Franstalige universitaire ziekenhuiscentra ijvert voor creatie en overdracht van kennis inzake gezondheid van moeders en kinderen.

HUDERF

Het Kinderziekenhuis geniet individuele erkenning als Expertisecentrum van het European Network, voor de dienst hematologie en oncologie (ERN Paed-Can), of in partnership met andere instellingen van het netwerk zoals de kliniek voor endocrinologie (Endo-ERN), de stofwisselingskliniek (MetabERN), de kliniek voor genetica (ERN ITHACA) maar ook met het Franstalige consortium BRACE (Brussels Rare and Complex Epilepsies), dat zelf erkenning geniet als volwaardig ERN-lid voor de focus op zeldzame en complexe epilepsie (EpiCARE).

Organisaties die samenwerken met het UKZKF

HUDERF

De school Robert Dubois is een gespecialiseerde onderwijsinstelling van de Stad Brussel die kinderen van 2,5 tot 21 jaar opvangt voor onderwijsniveaus van kleuter tot en met middelbaar. Deze instelling heeft als doel te grote schoolachterstand te voorkomen en de gewoonte van regelmatig schoolwerk te handhaven. De school ligt vlak naast het ziekenhuis en is bereikbaar voor alle patiënten. Patiënten die niet naar de klas kunnen, krijgen de leraren zelfs op bezoek in hun afdeling. Voor jongeren van het middelbaar onderwijs die met een schoolfobie kampen, is er zelfs specifiek onthaal binnen de vestiging “Les Ados de Robert Dubois” voorzien. De kinderpsychiatrische dagafdeling “Therapeutische kleuterschool” verwelkomt elke dag 16 kinderen van 2 ½ tot 6 jaar.

Onze heel bijzondere dank gaat naar de verenigingen en de vrijwilligers die de patiënten, de ouders, de teams en het ziekenhuis bijstaan:

 • Ademar (ondersteuning van projecten rond nefrologie (nierziekten) en dialyse van her UKZKF, begeleiding van kinderen met nierziekten en activiteiten ter bevordering van grotere autonomie).
 • Association Muco (ondersteuning van projecten van het Centrum voor Mucoviscidose)
 • Arthur Forever (ondersteuning van onderzoeksprojecten)
 • Berrefonds (begeleiding bij het rouwproces, koesterkoffer)
 • Docteurs Zinzins - Lapsus Lazuli (clowns)
 • Ensemble Pas à Pas (begeleiding van kinderen met een kanker en hun familie)
 • Hospi'conte (boeken en verhalen)
 • Kick Cancer (ondersteuning van onderzoeksprojecten en advocacy in pediatrische oncologie)
 • Le Cœur de nos Enfants (oudervereniging, verbonden met de dienst cardiologie)
 • Maison des Parents (onthaalwoning waar ouders kunnen verblijven in de onmiddellijke omgeving van het ziekenhuis)
 • Les messagers du cœur (creatieve workshops)
 • Parents en deuil (rouwbegeleiding)
 • Le Pont des Arts asbl (enkele artiesten - zangeres-musica, beeldend kunstenares, actrice, vertelster en danser - delen hun kunsten)
 • Prendre un enfant par la main (vervoer voor zieke kinderen)
 • Rayon de soleil (animatie tijdens vakantie)
 • Sauvez Mon Enfant (ondersteuning van projecten en fondsenwerving voor de UKZKF-afdelingen Intensieve Zorgen en Spoed)
 • Sparadrap Circus (circus)
 • Une note pour chacun (initiatie in klanken en muziek)
 • Un temps pour aimer (animatie en ondersteuning voor kinderen in oncologie)