Overgewicht

Image
obesité

Wat is overgewicht?

Overgewicht komt overeen met overtollige vetmassa.

Dit overgewicht wordt berekend op basis van BMI-index (gewicht/lengte² in kg/m²). Dit getal wordt op een curve ingevuld, rekening houdend met leeftijd en geslacht van het kind.

Overgewicht geldt op zichzelf niet als een ziekte, maar als er niet tijdig wordt ingegrepen, kan het leiden tot obesitas, en dát is een ziekte die allerlei co-morbiditeit kan triggeren.

Overgewicht en obesitas hebben meerdere oorzaken, eigen aan elk kind: levenswijze, sociale omgeving, medische factoren (genetisch, hormonaal, medicatie, ...) en/of psychische factoren. Daarom is het ook onmisbaar een behandeling op maat van elk kind aan te bieden en daarbij rekening te houden met kind en familie in hun geheel.

Een voorschrift van de arts of kinderarts is nodig voor een RIZIV-terugbetaling van een dieetzorgtraject in het UKZKF.

Wie niet onder het dieetzorgtraject valt, kan eventueel bij het ziekenfonds een document vragen om in aanmerking te komen voor terugbetaling.  

Verzorging

Een kind dat nog voor de puberteit kampt met overgewicht, heeft veel kans om ook als volwassene zwaarlijvig te blijven. We weten vandaag ook dat een groot deel van de obese kinderen te maken kan krijgen met de gevolgen van obesitas: het risico om hart- en vaatziekten, diabetes, orthopedische problemen enz. te ontwikkelen, die dan weer het zelfbeeld en de zelfachting kunnen ondergraven en leiden tot sociaal isolement, angst- en depressiesymptomen, ...

Voor obesitas gelden meerdere factoren. Een aanpak moet dan ook multidisciplinair zijn om doeltreffend te zijn. Daarom bestaat ons team uit artsen, kinderpsychiater, psycholoog, diëtisten en een kinesitherapeut. Elke professional handelt voor het welzijn van het kind, om het te begeleiden, te steunen en te motiveren in zijn hele zorgtraject.

De benadering wordt georganiseerd rond de patiënt, afhankelijk van hoe hard en ver hij ervoor wil gaan: sport, voeding en/of psycholoog, … Idem voor de familie.  

Advies aan de ouders

Gezien de multifactoriële dimensie van deze gezondheidsproblematiek spelen het gezin en de grotere familiekring een fundamentele rol in deze ziekte die niet altijd als zodanig wordt erkend.

Dat is zo omdat de motivatie, de gewoonten en de manier van leven voor de langere duur herzien zullen moeten worden. Enkele adviezen om de behandeling goed in te zetten:

  • Zorg voor voldoende nachtrust
  • Respecteer je eetgevoel: eet altijd aan tafel, eet traag en stop met eten zodra je geen honger meer hebt
  • Bestrijd de zittende levensstijl: beweeg en vermijd beeldschermen
obesité
obesité
obesité
Image
Brochettes de fruits

Focus

Hoe benadert het Kinderziekenhuis dit fenomeen?

We starten met een afspraak bij een diëtist (of een kinderarts) om een eerste balans op te maken. De zorgverlener legt aan het kind en aan de familie de mogelijke strategie uit en welke verschillende middelen ter beschikking staan.

Afhankelijk van de graad van overgewicht wordt een zorgtraject voorgesteld: ambulant of met ziekenhuisopname. Afhankelijk van de oorzaak/oorzaken en van de weerslag van dit overgewicht, wordt de aanpak aangepast en gepersonaliseerd.

Er bestaat met name ook een benadering in groep. Het is de bedoeling dat dit speels en in een vriendelijke, milde omgeving plaatsvindt.

We verzorgen ook ‘sportworkshops’: deze zijn individueel met de kine mogelijk, of in groep. Brussels Football biedt elke woensdag kosteloze trainingssessies aan voor jonge patiënten met overgewicht (meisjes en jongens gemengd).

We kiezen als doelstelling niet voor een snel gewichtsverlies maar voor een ‘heropvoeding’ van het hele gezin wat voeding aangaat. Dit leidt tot opmerkelijke resultaten op lange termijn.

Notre équipe

Nos médecins spécialistes

Dr.
Françoise
De Groote
Dr.
Justine
Van Gaver