Reumatologie

Onze afdeling werkt zeer hard samen met de diverse specialisten voor deze ziekten en met paramedici. Deze multidisciplinaire benadering is een hoeksteen voor het zorgtraject voor deze patiënten: zowel voor de diagnose als voor de therapeutische opvolging, de pijnbehandeling en de overgang naar een afdeling voor volwassenen.

Onze specialisaties

De afdeling Kinderreumatologie behandelt de volgende systemische ontstekingsziekten:

 • Juveniele idiopathische artritis
 • Bindweefselziekten: systemische lupus erythematosus, dermatomyositis, systemische sclerodermie
 • Vasculitis: ziekte van Kawasaki, Henoch Schönlein purpura, periarteritis nodosa, ziekte van Behçet
 • Relapsing fever en andere auto-inflammatoire syndromen 
 • Familiale mediterrane koorts, cryopyrinopathieën, TRAPS, MKD en andere zeldzamere syndromen
 • PFAPA
 • Niet-infectieuze multifocale osteomyelitis
 • Ontstekingsgranulomatosen zoals sarcoïdose
 • Uveïtis 

De activiteiten van de afdeling zijn gericht op meerdere krachtlijnen:

 • de ambulante consultaties
 • dagziekenhuis voor kinderen die herhaaldelijke infuusbehandelingen krijgen
 • de opvolging van kinderen die in het ziekenhuis verblijven voor diagnoseverfijning en start van een therapie
 • de overgang van adolescentie naar een team voor volwassenen: dit kan geleidelijk worden opgebouwd met gezamenlijke consulten met onze reumatoloog die op dezelfde campus werkt.
Recherche rhumato

Onderzoek

De afdeling werkt actief mee met diverse multicentrische onderzoeksprojecten zoals:

 • klinische proeven die patiënten toegang geven tot nieuwe behandelingen
 • academisch onderzoek om de kennis inzake reumatische aandoeningen te verdiepen en de langetermijnbehandelingen te optimaliseren.

De afdeling werkt samen met nationale expertverenigingen zoals de Belgian Working Group of Pediatric Rheumatology en het Belgium Network for Auto-Inflammatory Diseases; op Europese schaal werkt de afdeling samen met PreS, PRINTO en SOFREMIP.

Onze team

huderf informations pratiques

Onze specialisten

Publications