Endocrinologie

Onze specialiteiten 

Hormonen spelen een centrale rol in de groei en de ontwikkeling van een kind. Problemen met groei, puberteit en seksuele ontwikkeling hebben hun wortels vaak in het endocriene systeem (d.w.z. alles wat met hormonen te maken heeft). Onze Kliniek voor Pediatrische Endocrinologie staat in voor diagnose en opvolging van patiënten van 0 tot 18 jaar die een endocrien probleem hebben. We focussen in het bijzonder op aandoeningen van de hypofyse en de groei, de bijnieren, calcium, de geslachtsontwikkeling, de schildklier. Meestal komt het erop aan een diagnose te stellen om de eventuele behandeling te kunnen verfijnen. Vaak gaat het om behandelingen voor langere termijn: het is dan essentieel de patiënt en zijn familie goed te informeren en hun medewerking te krijgen. Er wordt veel tijd en energie gestopt in kennisdeling om een hechte vertrouwensband met de patiënt en zijn familie te smeden. Sommige zeldzame endocriene aandoeningen vergen een opvolging door meerdere specialisten. Dat is de manier van werken in het Kinderziekenhuis (HUDERF), binnen H.U.B maar ook op nationaal niveau (BELSPEED) en op Europees niveau (ENDO-ERN, het Europese netwerk voor zeldzame endocriene ziekten).

 

Onze team

endocrino_Team

onze artsen-specialisten

HUDERF

Focus

Specifieke ondersteuning tijdens de adolescentie, meer bepaald in de zeer belangrijke overgangsfase op weg naar de endocrinologische zorgverlening aan volwassenen. De endocrinologieteams van HUDERF en Erasmeziekenhuis werken hiertoe al vele jaren nauw samen.

Onderwijs

Kennisdeling, zowel met de patiënten en hun familie als met de zorgverleners, is een zeer belangrijk aspect van ons werk.

Op lokaal niveau: tijdens de raadplegingen (stagiairs, assistenten, bezoekende artsen), tijdens de HUDERF-seminars  

Op nationaal niveau:

 • Interuniversitair getuigschrift voor reproductieve endocrinologie ULB-ULg
 • Interuniversitair DES-diploma “Endocrinologie: Questions approfondies”, UCL – ULB –  ULiège
 • Belgische master in klinische genetica
 • Interuniversitaire getuigschrift voor stoornissen in voedingsgedrag
 • Office National de l’Enfance (ONE - Franstalige tegenhanger ‘kind en gezin’)
 • Pediatrische diëtisten
 • Verplegers
 • Diensten voor gezondheidsbevordering op school
 • Seminars op uitnodiging (externe ziekenhuizen)

Op internationaal niveau:

 • Maghreb School van de ESPE (European Society for Pediatric Endocrinology) http://www.eurospe.org/education 
 • Online-onderwijs Europees netwerk CIVIS 2022 https://civis.eu/storage/files/programme-sexual-and-reproductive-health-27june-1july-2022.pdf 

Publicaties

Lien vers Array

Pubertal induction and transition to adult sex hormone replacement in patients with congenital pituitary or gonadal reproductive hormone deficiency: an Endo-ERN clinical practice guideline

 • Schrijvers : Nordenström A, Ahmed SF, van den Akker E, Blair J, Bonomi M, Brachet C, Broersen LHA, Claahsen-van der Grinten HL, Dessens AB, Gawlik A, Gravholt CH, Juul A, Krausz C, Raivio T, Smyth A, Touraine P, Vitali D, Dekkers OM.
 • Krant : Eur J Endocrinol. 2022 Apr 21;186(6):G9-G49. doi: 10.1530/EJE-22-0073.
Lien vers Array

Delayed diagnosis of congenital hypopituitarism associated with low socio-economic status and/or migration

 • Schrijvers : Boros E, Casimir M, Heinrichs C, Brachet C.
 • Krant : Eur J Pediatr. 2020 Jan;179(1):151-155. doi: 10.1007/s00431-019-03489-3. Epub 2019 Nov 6.
Lien vers Array

Congenital Hypothyroidism: Long-Term Experience with Early and High Levothyroxine Dosage

 • Schrijvers : Uyttendaele M, Lambert S, Tenoutasse S, Boros E, Ziereisen F, Van Vliet G, Heinrichs C, Brachet C.
 • Krant : Horm Res Paediatr. 2016;85(3):188-97. doi: 10.1159/000443958. Epub 2016 Feb 17.
Lien vers Array

Truncating RAX Mutations: Anophthalmia, Hypopituitarism, Diabetes Insipidus, and Cleft Palate in Mice and Men

 • Schrijvers : Brachet C, Kozhemyakina EA, Boros E, Heinrichs C, Balikova I, Soblet J, Smits G, Vilain C, Mathers PH.
 • Krant : J Clin Endocrinol Metab. 2019 Jul 1;104(7):2925-2930. doi: 10.1210/jc.2018-02316.