Infectiologie (Pediatrische)

Wij maken er een erezaak van elke patiënt in zijn totaliteit te benaderen. Daarom kiest onze afdeling voor een geïntegreerde aanpak van gezondheidsproblemen van de patiënten, en werkt ze nauw samen met de andere ziekenhuisspecialisaties en met de laboratoria voor microbiologie en immunologie.

Onze specialisaties

De afdeling Infectiologie verzorgt kinderen vanaf hun geboorte en richt zich in het bijzonder tot overdracht van infecties van moeder op kind. 

De klinische activiteit van de afdeling Infectiologie steunt op twee grote krachtlijnen: 

 • de zorg voor kinderen met een zeldzame en/of complexe infectieziekte: het gaat hier vooral om kinderen die worden behandeld in de oncologie of op intensieve zorgen. De afdeling bekommert zich echter ook om kinderen na hun ziekenhuisverblijf of in poliklinische behandeling. 
 • de ontwikkeling van nieuwe protocollen voor de behandeling van pediatrische infectieziekten die frequent worden vastgesteld op de spoedafdelingen of in de medische eerstelijnszorg. 

De afdeling is gespecialiseerd in: 

 • Specifieke bacteriële infecties: opportunistische kiemen, bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica (waaronder tuberculose) 
 • Infecties bij patiënten met chronische pathologieën (na transplantatie, nierfalen, mucoviscidose enz.) 
 • Osteo-articulaire infecties met prothese 
 • Tropische ziekten en behandeling van koorts na terugkeer van verre reis (malaria, knokkelkoorts, buiktyfus enz.) 
 • Inentingen voor reizigers 
 • Gezondheid van migranten en hun families 
 • Aangeboren infecties en preventie van overdracht van moeder op kind 
 • Preventie van infecties door inenting en/of antibioticabehandeling voor risicogroepen (immunodeficiëntie, hematologische ziekten enz.), in nauwe samenwerking met de afdelingen immunologie en hematologie 
 • Het beheer van de antibioticabehandeling  

De afdeling heeft wereldwijd erkende ervaring met streptokokkeninfecties ‘groep A’, zoals angina en impetigo, maar behandelt evenzeer invasieve, soms dodelijke infecties zoals het toxische shocksyndroom of necrotiserende fasciitis (‘vleesetende bacterie’). De afdeling richt zich ook in het bijzonder op invasieve infecties van de streptococcus pneumoniae en het effect van de diverse vaccins op de epidemiologie van deze infecties. 

Onze Team

Infectiologie_team

Onze artsen-specialisten

Recherche

Onderzoek

De afdeling Infectiologie beschikt over een laboratorium voor translationeel onderzoek, waar hard wordt ingezet op verwerving van meer inzicht in bacteriële infecties, ontwikkeling van nieuwe diagnostische hulpmiddelen en nieuwe behandelingsopties. Deze inspanningen zijn vooral gericht op preventie en ontwikkeling van vaccins. Bovendien ontstaat hier weldra een Instituut voor Vaccinologie dat uniek is voor België. 

Recherche-1

Focus

De afdeling is actief binnen een internationaal netwerk voor infectiologie met het oog op diagnoses voor extreem zeldzame ziekten. De WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) erkent onze afdeling ook als expert voor streptokokken A-infecties. 

Image
enseignement

Onderwijs

De afdeling zal weldra erkend worden als een van de eerste opleidingscentra voor pediatrische infectieziekten in België.  

Publicaties

Lien vers Array

A Controlled Human Infection Model of Streptococcus pyogenes Pharyngitis. Lancet Microbe.

 • Schrijvers : Osowicki J, Azzopardi K, Fabri L, Frost H, Rivera-Hernandez T, Neeland M, Whitcombe A, Grobler A, Gutman S, Baker C, Wong J, Lickliter J, Waddington C, Pandey M, Schuster T, Cheng A, Pollard A, McCarthy J, Good M, Dale J, Batzloff M, Moreland N, Walker M, Carapetis J, Smeesters P.R.  and Steer A. 
 • Krant : Lancet Microbe. (2021 ) Jul;2(7):e291-e299
Lien vers Array

The Limitations of the Rheumatogenic Concept for Group A Streptococcus: systematic review and genetic analysis

 • Schrijvers : de Crombrugghe G., Baroux N., Botteaux A., Moreland N.J., Williamson D.A., Steer A.C. and Smeesters P.R. 
 • Krant : Clin Infect Dis (2020 ). Mar 17;70(7):1453-1460. 
Lien vers Array

Atlas of group A streptococcal vaccine candidates compiled using large scale comparative genomics

 • Schrijvers : Davies M.R., McIntyre L, Mutreja A, Lacey J, Lees J, Towers R, Duchene S, Smeesters P.R. , Frost H., Price D., Holden M, David D, Giffard P, Worthing K, Seale A, Berkley J, Harris S, Rivera-Hernandez T, Berking O, Cork A, Torres R, Lithgow T, Strugnell R, Bergmann R, Nitsche-Schmitz P, Chhatwal G, Bentley S, Fraser J, Moreland N, Carapetis J, Steer A, Parkhill J, Saul A, Williamson D, Currie B, Tong T, Dougan G and Walker M.
 • Krant : Nature Genetics (2019 ) Jun;51(6):1035-1043. 
Lien vers Array

Group A streptococcal M-like proteins: from pathogenesis to vaccine potential

 • Schrijvers : Frost H., Sanderson-Smith M., Walker M., Botteaux A and Smeesters P.R
 • Krant : FEMS Microbiology Reviews (2018 ) Mar 1;42(2):193-204