Kinderpsychiatrie

Ons werk verloopt interdisciplinair, met een bio-psycho-sociaal perspectief dat rekening houdt met de verschillende dimensies van de patiënt en zijn familie: somatisch, psychologisch, ecologisch, sociaal en cultureel.

Onze specialisaties

De afdeling Kinderpsychiatrie coördineert meerdere teams of ‘units’, elk met hun specifieke expertise. 

 • De consultatie-unit is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar, doorverwezen voor een ruime waaier van psychopathologische stoornissen.  
 • Het kinderpsychiatrische liaisonteam is er voor kinderen die in de kinderafdeling werden opgenomen en voor hun familie, maar ook voor patiënten die worden opgevolgd voor chronische ziektes of complexe medische situaties met een aansluitend psychopathologisch lijden. 
 • De kinderpsychiatrische verblijfsunit onthaalt jongeren van 8 tot 14 jaar met een ernstig psychopathologisch lijden voor wie een dag/nacht-verblijf in de unit noodzakelijk wordt geacht in het kader van de behandeling. 
 • Het dagcentrum voor jonge kinderen (‘therapeutisch kleuterklasje’) is er voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar die kampen met complexe ontwikkelingsstoornissen, gekoppeld aan psychoaffectieve en andere relatiestoornissen die wegen op integratie in gezin en/of school en andere sociale relaties.  
 • De APPI-unit (Autisme Prise en charge Précoce Individualisée) is een dagcentrum voor kinderen van 1,5 tot 3 jaar met een (vermoedelijke) autismespectrumstoornis. 
 • De ouders-baby-unit ontvangt als dagcentrum pasgeborenen en baby’s tot 2,5 jaar en hun ouders met problemen in de totstandkoming van de vroege binding, ontwikkelings-, voedings- of slaapstoornissen. 
 • Het Resourcecentrum voor autisme is een IRISCARE-conventie voor consultaties met als missie de diagnose, evaluatie en coördinatie van de zorgverlening voor kinderen en adolescenten met een vermoeden van autismespectrumstoornissen. 
 • De kinderpsychiatrische wachtdienst 24x7. 
 • SOS Enfants is een intra-ziekenhuisteam dat wordt gesubsidieerd door ONE (Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin) en dat zich toelegt op preventie, evaluatie, oriëntering van kinderen die risico lopen en/of slachtoffer zijn van mishandeling in hun gezin. 

Onze Team

Infectiologie_team

Onze artsen-specialisten

Onderzoek

Leerstoel overgangspsychiatrie, ondersteund door het Fonds Julie Renson, Koningin Fabiola en Koning Boudewijnstichting. Prof. V. Delvenne 

 • De dienst voert meerdere onderzoeksprojecten rond de volgende thema’s:  
 • Psychopathologie op de overgangsleeftijd: de neuro-ontwikkelings- en neuropsychologische basis   
 • Psychopathologie bij overgang jeugd-volwassene: de emotionele dimensie  
 • Etiopathogenese van schoolweigering uit angst  
 • Bijdragen van gehechtheid en ouderlijke opvoedingspraktijk tot de symptomatische uiting van ADHD bij kinderen op schoolleeftijd  
 • Evaluatie en opvolging van kinderen met diagnose van autismespectrumstoornis in Franstalig België, ter optimalisering van de diagnoseprotocols, de nodige kwaliteitszorg en hun toegankelijkheid, en bepaling van de impact van de autismespectrumstoornis op schoolbezoek, gezin en maatschappij (medisch onderzoeksproject Cap48)
Image
enseignement

Onderwijs

Prof. V. Delvenne, afdelingsdirecteur is gewoon hoogleraar C in Master 1 bij de geneeskundefaculteit: haar cursus heet "Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent". 

Elke senior van de afdeling heeft een master in onderwijs van de geneeskundefaculteit voor cursussen rond de arts-patiëntrelatie en werkt mee aan de volgende CU’s: autisme, mishandeling, perinataliteit, overgang (transitie), dubbele diagnose, stoornissen in eetgedrag. 

 

Publicaties

Lien vers Array

Study Protocol : Transition_psy a multicenter prospective longitudinal cohort study assessing risk and protective factors to develop psychopathology in transitional age youth in Belgium. 

 • Schrijvers : J.Reis, S. Marchini, A. De Leeuw, H. Slama, C. Leys, M. Delhaye, C. Kornreich, H. Nicolis, V. Delvenne 
 • Krant : Frontiers in Psychiatry, publié le 21/06/2021             
Lien vers Array

The complexity of psychiatric care, from pregnancy to adolescence: beyond the endogenousexogenous dichotomy Title: A 5 years' experience of a parent-baby day unit: impact on baby's development

 • Schrijvers : Moureau A., Cordemans L., Gregoire C., Pirmez B., Delvenne V. 
 • Krant : Frontiers in Psychiatry, Sec. Perinatal Psychiatry, Volume 14 – 2023 

 

Lien vers Array

Neurodéveloppement et neurodiversité : quelles évaluations pluridisciplinaires ? 

 • Schrijvers : Reis J, Delvenne V  
 • Krant : Revue médicale de Bruxelles. 2023 
Lien vers Array

Détection précoce, diagnostic et prise en charge des troubles du spectre de l’autisme

 • Schrijvers : Der Dieye N A, Reis J, Delvenne V, Sztalberg J. 
 • Krant : Revue médicale de Bruxelles. 2023