Astma

asthme

Wat is astma?

Astma, de meest frequente chronische ziekte bij kinderen, is een aandoening die de luchtwegen aantast.

Bij een kind dat aan astma lijdt, leiden ontsteking en bronchiale hyperreactiviteit tot recurrente periodes met piepende ademhaling, hoest, kortademigheid en een drukkend, benauwd gevoel in de borstkas. Deze symptomen kunnen worden uitgelokt door verschillende factoren zoals allergenen, infecties van de luchtwegen, fysieke activiteit of blootstelling aan irriterende of vervuilende stoffen zoals tabaksrook. Astma wordt behandeld met medicatie die de ontsteking van de luchtwegen onder controle houdt, en met gebruik van noodmedicatie om acute symptomen te verlichten. 

Een ‘goed beheer’ van astma bij kinderen impliceert dat de ouders en het kind een goed inzicht verwerven in de ziekte, de factoren die een crisis uitlokken (triggers), de waarschuwingssignalen en het correcte gebruik van de medicatie. 

Via een regelmatige follow-up in het Ziekenhuis kan de behandeling verfijnd worden volgens de behoeften van het kind. 

Verzorging

Tijdens de raadpleging in het Kinderziekenhuis wordt een volledige evaluatie opgesteld om de ernst van de astma te bepalen en de specifieke triggers te inventariseren. De behandeling omvat de toediening van medicatie die de luchtwegen wijder maakt en zo de acute symptomen verlicht, en ontstekingswerende medicatie om op lange termijn minder te hoeven kampen met luchtwegontstekingen. De patiënten en hun familie krijgen uitgebreide uitleg die hen helpt de astma te begrijpen, de triggers te herkennen en de medicatie correct te gebruiken. Het Kinderziekenhuis stelt ook een actieplan op om de astma thuis onder controle te houden, met adviezen voor maatregelen om de triggers te vermijden en de symptomen te beheersen. Regelmatige follow-upconsultaties zijn gewenst om de respons op de behandeling te evalueren, indien nodig de medicatie aan te passen en patiënten en hun familie te blijven ondersteunen. 

Advies aan de ouders

- Het is belangrijk erover te waken dat uw kind de medicatie stipt blijft nemen zoals de arts voorschrijft. 

- Leer de triggers voor een astmacrisis te identificeren (allergenen, tabaksrook, vervuilde lucht, …). 

- Zorg ervoor dat uw kind evenwichtige voeding krijgt, geregeld fysiek actief is en voldoende slaapt. 

- Creëer thuis een gezonde omgeving: vermijd allergenen en zorg ervoor dat de binnenlucht gezond en goed geventileerd is. Rookt u? U zou daar best mee stoppen! En rook in geen geval binnen in huis! 

- Wees altijd klaar voor een crisis: zorg ervoor dat u de noodmedicatie altijd binnen handbereik hebt. 

asthme
asthme

Onze specialisten