Missies

Missies

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis dat exclusief focust op kinderen en adolescenten. Ons ziekenhuis stelt alles in het werk voor het welzijn van het kind, en draagt ertoe bij dat het zelf een rol speelt in zijn ontwikkeling met het oog op zijn ontplooiing in de maatschappij. 

Het ziekenhuis streeft drie essentiële missies na:  

  • Zorgverlening en begeleiding voor het kind, de adolescent en zijn naaste omgeving, en dit via een uitmuntende globale, multidisciplinaire en humanistische aanpak.   

  • Instaan voor onderwijs en onderzoek van hoog niveau, via een continue aanpak van innovatie en kennisontwikkeling. 

  • Actief bijdragen tot gezondheidsopvoeding. 

Als universitair ziekenhuis steunt het Kinderziekenhuis ook op drie pijlers: zorgverlening, onderzoek en onderwijs. 

Soins

Zorgverlening  

Kleuters, kinderen en jongeren hebben aangepaste en specifieke zorgverlening nodig. Dit is onze essentiële missie, onze corebusiness. De teams van het UKZKF stellen alles in het werk om zorgverlening van de hoogste kwaliteit aan te bieden aan kinderen en jongeren, en dit tijdens heel hun traject: vanaf de diagnose tot de behandeling en de opvolging, in een reëel partnerschap met de patiënten en hun familie. 

recherche

Onderzoek  

Dankzij academisch, klinisch en fundamenteel onderzoek helpen wij vooruitgang te boeken in de wetenschappelijke, medische en technologische kennis op alle gezondheidsdomeinen. In het UKZKF staan wij met onderzoek naar innovatieve therapieën borg voor de doeltreffendheid en diversiteit van de aangeboden behandelingen.  

stages

Onderwijs  

Het UKZKF heeft - als academisch ziekenhuis - voorts als roeping actief bij te dragen tot de overdracht van medische kennis, knowhow en competenties. Onze teams spannen zich in om de zorgverlening aan patiënten te verrijken en te perfectioneren dankzij kwaliteitsvol onderwijs. Het onderwijs voor alle beroepen in de gezondheidszorg vindt plaats op het terrein, zo dicht mogelijk bij de medische teams en de patiënten.