Nefrologie en Dialyse

”Al onze patiënten worden opgevolgd door een multidisciplinair team dat zijn kennis geregeld updatet om de kinderen kwaliteitszorg te kunnen aanbieden. Het team telt kinderartsen, nefrologen, verpleegkundigen, twee diëtisten, twee psychologen, twee maatschappelijk werkers en een opvoedkundig verpleegkundige. Het team beschikt over grondige kennis van pediatrische verpleegkundige zorg, met inbegrip van dialyse, maar speelt ook een rol inzake luisterbereidheid, omkadering en ondersteuning.

Onze specialiteiten

De dienst Nefrologie-Dialyse-Transplantatie is gespecialiseerd in de behandeling van alle aandoeningen van nieren en urinewegen. Het kan gaan om (besmettelijke) infectieziekten, ontstekingsziekten, aangeboren misvormingen of genetische ziekten. De dienst is meer specifiek een centrum voor zeldzame nierziekten en een referentiecentrum voor nierinsufficiëntie.

De dienst beschikt over alle vereiste uitrustingen voor de behandeling van nierinsufficiëntie (nierfalen):

 • conservatieve behandeling
 • hemodialyse of peritoneale dialyse
 • niertransplantatie.

De dialyses vinden plaats in het dialysecentrum van het UKZKF. Dit wordt beheerd door een gespecialiseerd, ervaren multidisciplinair team.

De zorgverlening door de dienst omvat ook een educatief aspect voor de chronische patiënten. De leerkrachten van de school Robert Dubois komen tot op de kamer van de zieken om les te geven, en gespecialiseerde opvoedkundigen organiseren spelactiviteiten op maat van de leeftijd en voorkeuren van de patiënten.

De dienst Nefrologie werkt nauw samen met het urologisch chirurgisch team, het transplantatiecoördinatieteam van het Erasmeziekenhuis en de teams voor foetale geneeskunde van het Erasmeziekenhuis en het CHU Brugmann.

Onze team

Onze artsen-specialisten

pierre smeesters labo

Onderzoek

De dienst voert meerdere onderzoeksprojecten rond de volgende thema’s:

 

 

 • Klinische proeven met innovatieve medicatie
 • Proteïnurie van genetische oorsprong
 • Virale infecties bij kinderen met een niertransplantatie
 • Infecties van de urinewegen
 • Nierlithiasis
 • Glomerulonefritis
 • Misvormingen van de urinewegen

Publicaties

Lien vers Array

Antenatal Assessment of Kidney Morphology and Function.

 • Schrijvers : Ismaili K, Chiodini B.D, Cassart M, Khelif K.
 • Krant : Schaefer, F., Greenbaum, L.A. (eds) Pediatric Kidney Disease. Springer, Cham. (2023)