Foto UKZKF
FRNLEN

>>Covid-19 : belangrijke informatie

Om de verspreiding van Covid19 tegen te gaan en om onze patiënten en personeel te beschermen neemt het kinderziekenhuis deze maatregelen:
  • 1 enkele ouder (zonder koorts, noch ademhalingssymptomen, noch verkoudheid) mag een gehospitaliseerde patiënt bezoeken of het kind begeleiden naar de spoed of de consultatie. Kinderen die geen zorg nodig hebben worden niet toegelaten.
  • Het dragen van een masker is verplicht voor volwassenen en voor kinderen met de leeftijd en toestanden waarop ze een masker moeten dragen.
  • Alleen dringende of noodzakelijke medische afspraken worden in dit stadium behouden.
  • Het ziekenhuis stelt alles in het werk om uw kind te behandelen in optimale omstandigheden door de veiligheid van iedereen te verzekeren.

Wie mag naar het ziekenhuis komen? Hoe krijg ik toegang tot het ziekenhuis?+/-
Een spoedgeval? U bent ongerust over de toestand van uw kind?+/-
Masker dragen verplicht+/-
Geen handschoenen in het ziekenhuis+/-
Hebt u een afspraak of wenst u een afspraak te maken?+/-
Welke veiligheidsmaatregelen zijn in het ziekenhuis genomen?+/-
Moet u een bloedafname laten doen?+/-
Afbouw & heropstart van de lessen+/-
Wij antwoorden op al uw vragen en wij informeren u!+/-