Foto UKZKF
FRNLEN

>>"Covid-19" : informatiepunt

Coronavirus

Het Ziekenhuisnoodplan is in werking gesteld

Het Ziekenhuisnoodplan is in werking gesteld : wij herzien het geheel van de raadplegingen, hospitalisaties, onderzoeken en ingrepen. De dringende en noodzakelijke afspraken blijven behouden.

In geval van vermoeden van Covid-19

In geval van vermoeden van infectie is een eerste contact (telefonisch) met een huisarts of verwijzende kinderarts echter aan te bevelen. Deze laatste zal de situatie beoordelen en passende maatregelen nemen, in overeenstemming met de aanbevelingen van Sciensano, het instituut voor volksgezondheid in België.

De Spoedafdeling van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola beschikbaar om patiënten te ontvangen en de nodige biologische onderzoeken uit te voeren voor het opsporen van virussen.

U had een afspraak in het ziekenhuis, maar uw kind heeft koorts af ademhalingssymptomen ?
Uw kind kan niet ontvangen worden op de voorziene afspraak.

Covid-19

Om overdracht van het virus te vermijden, wordt elke patiënt die symptomen vertoont van het coronavirus (of is er iemand in uw nabije omgeving die gediagnosticeerd is) verzocht een mondmasker te dragen wanneer hij/zij zich naar de spoeddiensten begeeft. Hij/zij moet openbare plaatsen vermijden (openbaar vervoer, wachtzalen, drukbezochte plaatsen…).

Wie kan er naar het ziekenhuis komen ?

Teneinde onze patiënten en onze teams te beschermen, zijn volgende preventieve maatregelen van toepassing :

  • Eén enkele ouder mag tezelfdertijd naar het ziekenhuis komen : één enkele volwassene mag een kind begeleiden naar de Spoed of de Raadplegingen, een ouder om beurt mag bezoek brengen aan een in onze eenheden gehospitaliseerde patiënt.
  • Enkel indien deze persoon geen koorts heeft of geen ademhalingssymptomen vertoont.
  • De toegang van andere kinderen die geen zorgen of opvolging vereisen, wordt niet toegestaan.

Gelieve uw kinderen gedurende enkele uren toe te vertrouwen aan een vertrouwd persoon wanneer u naar het ziekenhuis komt (opgelet,  niet aan volwassenen kwetsbaar voor Covid-19 !). Wij weten dat het in de huidige omstandigheden niet gemakkelijk is, maar bedankt om alles in het werk te zetten om aan deze nieuwe voorschriften te voldoen.

Wij nemen deze uitzonderlijke maatregelen om onze verzorgenden en onze patiënten, uw kinderen, te beschermen.

Stop bezoeken

Hoe zit het met toegang tot het ziekenhuis ?

Beperkte toegang tot de campus van het UKZKF !

Toegang tot de afnamen

Huisartsen en verwijzende kinderartsen

Hoe is de spoeddienst gereorganiseerd ?

Coronavirus : tips voor een goede hygiëne

De werking van de spoeddienst van het UKZKF werd zodanig aangepast opdat we patiënten die van besmetting worden verdacht, kunnen ontvangen. De spoeddienst heeft een aparte flow georganiseerd om patienten die ademhalingsproblemen hebben op te vangen. De isolatiemaatregelen (respiratoir) die nodig zijn bij onderzoek en behandeling van deze patiënten zullen worden ondernomen.

Coronavirus Covid-19 in België : laten we waakzaam blijven en solidariteit tonen !

Eind vorig jaar verscheen er een nieuw coronavirus (Covid-19) in de regio Wuhan in China. Sindsdien heeft het virus zich verspreid naar andere landen, met name in Europa. Het aantal landen waar nieuwe Covid-19 besmettingen worden vastgesteld, blijft thans stijgen... De epidemie is een pandemie geworden, en België is daarop geen uitzondering.

Als gezondheidsmedewerkers is het onze verantwoordelijkheid om aandachtig te blijven en alle nodige maatregelen te treffen teneinde de omvang van de epidemie te beperken en de openbare gezondheid te beschermen.

Wat kan ik doen ?

Vragen over het coronavirus Covid-19 ?

Heeft u nog andere vragen waarvoor u het antwoord niet vond op de site info-coronavirus.be ?