Foto UKZKF
FRNLEN

>>Covid-19 : belangrijke informatie

Om de verspreiding van Covid19 tegen te gaan en om onze patiënten en personeel te beschermen neemt het kinderziekenhuis deze maatregelen:
  • Max. 2 ouders en 1 broer/zus tegelijk kunnen een gehospitaliseerde patiënt bezoeken (zonder koorts, noch ademhalingssymptomen, noch verkoudheid).
  • Slechts twee ouders zijn toegestaan in One Day Surgery. Broers en zussen worden niet toegelaten.
  • Slechts 1 ouder kan het kind vergezellen naar de spoedgevallen of consulten. Toegang tot kinderen die geen zorg nodig hebben, is niet toegestaan.
  • Het dragen van een masker is verplicht voor volwassenen en voor kinderen met de leeftijd en toestanden waarop ze een masker moeten dragen.
  • Het ziekenhuis stelt alles in het werk om uw kind te behandelen in optimale omstandigheden door de veiligheid van iedereen te verzekeren.

Hoe krijg ik toegang tot het ziekenhuis?+/-
Een spoedgeval? U bent ongerust over de toestand van uw kind?+/-
Masker dragen verplicht+/-
Geen handschoenen in het ziekenhuis+/-
Hebt u een afspraak of wenst u een afspraak te maken?+/-
Welke veiligheidsmaatregelen zijn in het ziekenhuis genomen?+/-
Moet u een bloedafname laten doen?+/-
Afbouw & heropstart van de lessen+/-
Waar kan ik mijn kind laten testen ?+/-
Waarom worden er uitstrijkjes afgenomen bij patiënten die in het kinderziekenhuis worden opgenomen?+/-
Wij antwoorden op al uw vragen en wij informeren u!+/-