Foto UKZKF
FRNLEN

>>Nationale campagne « U bent in goede handen »

Zuivere handen maken mij kapot !Het UKZKF en het UVC Brugmann sluiten zich aan bij deze nationale campagne : « Preventie van nosocomiale infecties door het bevorderen van handhygiëne » die van start zal gaan in januari 2005.

Deze campagne zal zowel binnen als buiten de ziekenhuizen plaatsvinden en in de media worden verspreid (televisie, geschreven pers, radio, enz.). De patiënten zullen bij hun opname in het ziekenhuis informatie ontvangen.

De campagne, initiatief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, beoogt een verhoogde aandacht voor handhygiëne : deze techniek is eenvoudig, niet duur en als doeltreffend bewezen bij het stopzetten van de overdracht van micro-organismes en het voorkomen van nosocomiale infecties.

De naleving van deze handelingen die meermaals per dag vereist zijn, dient dus zeker geaccentueerd te worden.

Er worden verschillende activiteiten voorzien, seminaries zullen worden gehouden, aanplakbiljetten, pin’s, folders… zullen in de loop van het eerste semester van 2005 worden verspreid zowel ten behoeve van het personeel als van de patiënten.

Wij nodigen iedereen uit om deze campagne ten volle te steunen en hier actief aan deel te nemen.

>>Consulteren de folder voor patiënten of de folder voor allezorgverleners (PDF-formaat).