Foto UKZKF
FRNLEN

>>In memoriam Annick Marnef

Annick MarnefMet diepe droefheid melden wij het onverwachte overlijden op 25 januari 2005 van Mevrouw Annick Marnef, hoofdverpleegkundige van de Eenheid Intensieve Zorgen van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en lid van de Raad van Bestuur van de VZW "Sauvez Mon Enfant".

Mevrouw Annick Marnef leidde het verpleegkundig team van de Eenheid Intensieve Zorgen in het Brugmann Ziekenhuis tussen 1979 en 1986, en vanaf 1986 in het UKZKF.

Haar voortdurende bekommernis om de beste zorgen aan de kinderen te verstrekken, haar grote menselijkheid, haar leiderscapaciteiten, hebben van haar een voornaam hoofdverpleegkundige gemaakt. Steeds bereid om te innoveren en om de intensieve- en reanimatiezorgen te bevorderen, heeft zij sinds 1992 de ontwikkeling van de ECMO mogelijk gemaakt. Sedert 1994 nam zij als instructeur deel aan talrijke cursussen van de RANP en de EPLS (cursussen pediatrische reanimatie in België en in Europa, zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels).

Zij heeft tevens, binnen het ziekenhuis, de uitwerking van een cursus pediatrische basisreanimatie, bestemd voor het personeel van de instelling, mogelijk gemaakt.

Zij was lid van de GIFSIN (Groupe des Infirmières Francophones de Soins Intensifs Néonataux) en bestuurder van de VZW "Sauvez Mon Enfant".

Zij heeft steeds de vereniging "Sauvez Mon Enfant" verdedigd en ondersteund. Daarenboven was ze zich bewust van de noodzaak het beroep tot een kwalitatief hoog niveau op te tillen. De intensieve zorgen en de pediatrische urgentiegeneeskunde helpen bevorderen en de hele gemeenschap hiervan laten genieten, zijn de hoofddoelstellingen van deze vereniging. Volgende middelen worden aangewend :

  • de aankoop van spitstechnologie vergemakkelijken,
  • de organisatie van vormingen voor gekwalificeerd paramedisch personeel,
  • de mogelijkheid bieden aan de leden van de equipes om gespecialiseerde vervolmakingstages te volgen,
  • de bevordering van klinische, medische en paramedische research,
  • de aanmoediging van elke inspanning tot humanisering van de onthaal- en verzorgingsstructuren,
  • de verdediging op alle mogelijke niveaus van het standpunt dat het kind en de familie het referentiecriteria moeten zijn bij elke organisatorische benadering,
  • de bevordering van de samenwerking tussen het medisch en paramedisch korps bij de verzorging van het kind,
  • de ondersteuning van een jaarlijks symposium, naast een cursus gespecialiseerde reanimatie voor verpleegkundige en medische lesgevers,
  • de bevordering van de publicatie en verspreiding van een jaarlijkse bijwerking van de cursus verpleegkundige technieken in intensieve zorgen en pediatrische urgentiegeneeskunde.

Indien u wenst, kan u als eerbetoon aan Mevrouw Annick Marnef een gift doen aan de VZW. Dit is de wens van haar echtgenoot Gui Colemont en van haar kinderen Sven, Gwen en Niels. U kan storten op het rekeningnummer 001-1137797-63. Elke gift van meer dan 30 € geeft recht op een fiscale vrijstelling.