Foto UKZKF
FRNLEN

>>Een geslaagd huwelijk

Een partnerschap tussen verloskunde en kindergeneeskundeSamenvatting van de volledige franstalige versie : Sinds november 2003 is de kraamafdeling van het Brugmannziekenhuis, die geleid wordt door Alain Vokaer, via een loopbrug verbonden met het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.

In het Centrum voor Perinatologie dat daaruit is ontstaan, kunnen verloskundigen en kinderartsen voortdurend dialogeren en samenwerken, wat zowel moeder als kind absoluut ten goede komt. Hoewel Alain Vokaer drie bedden voor verloskundige maternale reanimatie heeft laten installeren, wil hij zich niet specialiseren in risicozwangerschappen. Wel hanteert hij in de contacten met zijn patiënten een motto dat hij ontleende aan Pasteur : "Het geluk bevoordeelt alleen "voorbereide geesten"".

Hij heeft een grote passie voor zijn vak en betreurt de uitwassen van een defensieve geneeskunde die onder meer tot een sterke toename van het aantal keizersneden heeft geleid. Zijn droom ? De administratieve barrières tussen Brugmann en het UKZKF zo veel mogelijk slopen.

Auteur : Marie-Françoise Dispa
Bron : Osiris News (nr 1, mei-augustus 2005)