Foto UKZKF
FRNLEN

>>10de verjaardag van The Belgian Kids’ Fund

10de verjaardag van The Belgian Kidsí Fund In 1995 beslisten een aantal artsen van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola een Wetenschappelijke Stichting in het leven te roepen naar een idee van Professor Henri VIS, die in 1993 met emeritaat ging.

De stichting moest het onderzoek en het onderwijs steunen als een pijler in de ontwikkeling van de pediatrie ten behoeve van kinderen en hun families.

De pediatrie, een van de mooiste specialiteiten van de geneeskunde, ondervindt wereldwijd structurele moeilijkheden. In ontwikkelingslanden hangt de gezondheid van kinderen af van sociaal-economische omstandigheden, van hun fysische en geestelijke kwetsbaarheid, van de verdediging van hun rechten en vaak van ernstige voedselproblemen. In geïndustrialiseerde landen is de pediatrie dramatisch ondergefinancierd. Een kind verzorgen vraagt meer personeel en rijd dan een volwassene verzorgen, duurder materiaal vanwege de verscheidenheid aan leeftijden en grootten, een complexe en specifieke infrastructuur (school, aangepast ziekenhuis, ...). De beperkte middelen gaan volledig naar de verzorging, wat maakt dat het onderzoek vaak een beroep moet doen op mecenaat.

Aanvankelijk verliep ze op basis van enkele evenementen (concerten, conferenties...), maar gaandeweg werd de inzameling van fondsen verruimd. De oprichters waren er zich terdege van bewust dat enkel een omvangrijk kapitaal op een duurzame manier een voldoende jaarlijkse rente zou opleveren voor de toekenning van beurzen aan jonge artsen die zich toeleggen op enthousiasmerend onderzoekswerk. De Stichting werd omgedoopt tot "The Belgian Kids’ Fund" en zou dankzij de vrijgevigheid van haar milde schenkers en de opmerkelijke inzet van haar Steuncomité onder voorzitterschap van Graaf Jean-Pierre de Launoit en van haar Actiecomité, 23 beurzen van een jaar kunnen toekennen in minder dan 6 jaar!

De zaak, prijzenswaardig en bepalend voor de toekomst van de pediatrische school, bracht een beweging op gang verscheidene doctoraatstheses zijn klaar om te worden neergelegd en er verschenen tal van artikels in internationale wetenschappelijke publicaties. Iedereen blijft bereid om zich in te zetten opdat deze geschiedenis het begin zou zijn van een duurzame onderneming die de kindergeneeskunde naar schitterende therapeutische successen zal leiden. Met de enorme menselijke investering die daartoe vereist is!

Prof. Georges CASIMIR
Secretaris Raad van Bestuur van The Belgian Kids’ Fund