Foto UKZKF
FRNLEN

>>Het UKZKF aan het hoofd van de centra voor diabetologie

Extract (Nederlands vertaald uit het Frans) : Een internationale vergelijking bevestigt de voortreffelijke
resultaten die door de kliniek voor pediatrische diabetologie van het Kinderziekenhuis in Brussel worden verkregen. [...]

Auteur : Martine Versonne
Bron : Le Journal du Médecin (nr 1709 van 04/11/2005) - ©Lejournaldumedecin.com

Het UKZKF aan het hoofd van de centra voor diabetologie