Foto UKZKF
FRNLEN

>>De prematuriteit

Colloquium georganiseerd door de dienst Neurologie van het UKZKF en het Belgische Vereniging voor Kinderneurologie.

De prematuriteitIn praktijk

Plaats : Auditorium PP Lambert, A. Van Gehuchtenplein 4 - 1020 Brussel
Datum : Donderdag 30/11/2006 van 8u20 tot 18u
Contact : Isabelle VANDER ELST (secretariaat Neurologie) - Fax 32 (0)2 477.91.74
Inschrijving : Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, is op voorhand inschrijven (PDF-formulier) noodzakelijk.
Talen : Nederlands, Frans en Engels zonder simultaan vertaling

Deelname aan het colloquium bedraagt 35€ voor de leden BVKN, post graduaat, niet-artsen en 45€ voor de artsen die geen BVKN leden zijn. De inschrijving is pas definitief na betalen van dit bedrag dat gestort kan worden op volgend rekeningnummer 310-0758111-45 (nummer Ami-Huderf) met vermelding van "BVKN 30/11/06 + naam + voornaam" nadat wij uw reservatie hebben bevestigd.

Oproep voor vrije mededelingen (alle onderwerpen i.v.m. Kinderneurologie) ten laatste tegen 15 november 2006 : abstract (Word, max. 1 pagina A4) in Nederlands, Frans of Engels te sturen via E-mail.
Prijs voor de beste vrije mededeling.

Wetenschappelijk programma

08u20 - Onthaal en inschrijvingen
08u50 - Inleiding (Prof. Bernard DAN)

Zitting I : Vroegtijdige management | Prof. Philippe EVRARD (Paris) / Prof. Jean-Paul MISSON (Citadelle)
09u00 - Grote prematuriteit : Welke behandeling ? Welke begeleiding ? (Dr Véronique ZUPAN, Clamart)
09u30 - Neuroprotectie (Dr Anne MONIER, UKZKF)
09u55 - Hersenontwikkeling : nutritionele uitdaging bij de prematuur (Martine ROBERT / Dr Ann-B. JOHANSSON, UKZKF)

10u20 - Koffiepauze

Zitting II : Neuroimaging | Prof. Paul CASAER (Gasthuisberg) / Prof. Patrick VAN BOGAERT (Erasme)
10u50 - Prognostische waarde van de vroegtijdige evaluatie (Dr Ann OOSTRA, UZ Gent)
11u15 - Functionele beeldvorming en nieuwe aanpak van de leucomalacie (Dr Laurent HERMOYE, St. Luc)
11h40 - Vrije mededelingen

12u40 - Lunch

Algemene vergadering en verkiezingen van BV Kinderneurologie

Zitting III : Klinische evaluatie | Prof. Lieven LAGAE (Gasthuisberg) / Dr Danièle HASAERTS (AZ VUB)
14u10 - Prognostische waarde van het vroegtijdige motorische gedrag (Prof. Mijna HADDERS-ALGRA, Groningen)
14u50 - Vrije mededelingen

15u35 - Koffiepauze

Algemene vergadering en verkiezingen van de BVKN

Zitting IV : Klinische evolutie en begeleiding | Prof. Henri SZLIWOWSKI (Erasme) / Dr Marie-C. NASSOGNE (St. Luc)
15u55 - Evolutie en begeleiding van de motorische aspecten (Josse DE CAT, Pellenberg)
16u20 - Visuele perceptie (Dr Hilde DE CONINCK, AZ VUB)
16u45 - Leermogelijkheden (Dr Jean-Marie DUBRU, Citadelle)
17u10 - Besluit

17u15 - Receptie ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de BVKN