Foto UKZKF
FRNLEN

>>Visuele perceptie en hersenverlamming

CIRICUTweede jaarlijks colloquium van de Conventie van het Interuniversitair Referentiecentrum In het kader van Cerebral palsy ULB – VUB – ULg (CIRICU).

In praktijk

Plaats : Auditorium PP Lambert, A. Van Gehuchtenplein 4 - 1020 Brussel
Datum : Donderdag 25/10/2007 van 13u tot 17u30
Contact : Sarah BREBAR (administratieve coördinator CIRICU)
Secretariaat CIRICU : JJ Crocqlaan 15, 1020 Brussel - Tel. 32 (0)2 477.28.60 - Fax 32 (0)2 477.90.60
Accreditering : Aangevraagd
Inschrijving : Inschrijvingsformulier

Deelname aan het colloquium bedraagt 15€. De inschrijving is pas definitief na betalen van dit bedrag dat gestort kan worden op volgend rekeningnummer 953-0611802-89 met vermelding van naam en "inschrijving Colloquium CIRICU 25/10/2007" nadat wij uw reservatie hebben bevestigd.

Programma

  • 13u00 – 13u30 : Onthaal
  • 13u30 – 13u45 : Inleiding (Prof. B. Dan - UKZKF)
  • 13u45 – 14u15 : Ontwikeling van de visus bij hersenverlamming (Dr H. Deconinck - UZ Brussel)
  • 14u15 – 15u15 : Dépistage et diagnostic - Praktische benadering bij kleuters met CVI (R. Bensliman - Erasmus Ziekenhuis, REVA team - Ziekenhuis Inkendaal)
  • 15u15 – 15u30 : Koffiepauze
  • 15u30 – 16u00 : Les agnosies visuelles : définitions et cas cliniques (E. Schmetz - CHR Citadelle)
  • 16u00 – 16u30 : Facteurs nutritionnels influençant le développement visuel (M. Robert - UKZKF)
  • 16u30 – 17u30 : Rondetafelgesprek (Dr G. Vereecke, Dr. C. Dejonghe, Dr E. Ortibus, Dr E. Debrabander, C. Kestens, M. Rouge)

>>Kliniek Neuropediatrie.