Foto UKZKF
FRNLEN

>>Dienst Intensieve Zorgen van het UKZKF bekroond met de Prijs Gert Noël 2007

Koning BoudewijnstichtingDe 'Gert Noël Prijs' bekroont elk jaar een opmerkelijk initiatief dat wordt gerealiseerd in een Belgisch ziekenhuis met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de luisterbereidheid, de informatie en de begeleiding van de patiënt en zijn familie.

Dit jaar kent het Fonds Gert Noël de laureaat een prijs toe met een waarde van € 25000.

EIZDe Dienst Intensieve zorgen en spoedgevallen van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola wordt bekroond voor zijn project:« Aandacht voor de psychologische ondersteuning van het kind, zijn familie en zijn verzorgers tijdens een opname op de pediatrlsche intensieve zorgeneenheid».

Wanneer een kind moet worden opgenomen in het ziekenhuis op de dienst intensieve zorgen, veroorzaakt dat heel wat spanning voor zowel het kind aIs voor zijn familieleden. De Dienst Intensieve zorgen en spoedgevallen van het Kinderziekenhuis komt tussen op drie belangrijke momenten: voor de ziekenhuisopname wanneer het gaat om een geplande ingreep, tijdens de intensieve verzorging en daarna. Door verschillende acties probeert het psychologisch team, in overleg met de zorgverstrekkers en de familie, de kinderen en hun naasten te begeleiden door welwillend te luisteren en aangepaste informatie te bieden.

Dit project zal aan de pers worden voorgesteld op donderdag 13 december 2007.

In praktijk

Plaats : Auditorium VIS (verdieping 01), UKZKF, J.-J. Crocqlaan 15 - 1020 Brussel
Datum : Donderdag 13/12/2007 om 10u30
Perscontact : Jean-Paul COLLETTE (Koning Boudewijnstichting) - Tel. 32 (0)2 549.02.78
Web : http://www.kbs-frb.be