Foto UKZKF
FRNLEN

>>De werking van de vzw’s binnen het UKZKF coördineren en bestuderen

De denkgroep over de humanisering van het ziekenhuis werd opgericht om de werking te coördineren van de talrijke verenigingen die binnen het ziekenhuis actief zijn om de kinderen naast hun behandeling ook speelse en leuke momenten te bezorgen. Het is daarbij de bedoeling dat iedereen doeltreffend functioneert, zonder de diensten te hinderen in hun werk, maar ook om grondig na te denken over het welzijn van het kind. Op die manier geven de vrijwilligers het kind het recht om ondanks alles kind te zijn, door voor de nodige ontspanning en afl eiding te zorgen. Toch blijft de medische behandeling uiteraard centraal staan en blijven de zorgverleners dag in dag uit een essentiële rol spelen bij de humanisering van het ziekenhuis. Die menselijke aanpak moet in elk gebaar tot uiting komen.

M.-T. Minne, J. Appelboom en D. Scheppens

Auteur : Marion Garteiser
Bron : Osiris News (nr 10, maart-mei 2008)