Foto UKZKF
FRNLEN

>>Pediatrische intensieve zorg : het belang van een menselijke opvang

De Eenheid Intensieve Zorgen (EIZ) van het UKZKF geeft weliswaar prioriteit aan medische spoedzorg, maar besteedt daarnaast ook voldoende aandacht aan de menselijke opvang van jonge patiëntjes en hun familie.

Ouders kunnen er 24 uur op 24 terecht en kunnen er ook voor hun zieke kind zorgen (eten geven, wassen en in sommige gevallen zelfs verzorgen, met de hulp van verpleegkundigen).

In de eenheid zijn ook permanent artsen aanwezig die de nodige tijd uittrekken om contacten te leggen met de ouders, om hen gerust te stellen en zo goed mogelijk te informeren over de gezondheidstoestand van hun kind.

EIZ : een menselijke opvangEIZ : een menselijke opvang

Auteur : Aurélie Bastin
Bron : Osiris News (nr 10, maart-mei 2008)