Foto UKZKF
FRNLEN

>>Als school en ziekenhuis hand in hand gaan

In tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, hoeft een ziekenhuisverblijf geen synoniem te zijn van spijbelen !

Naast het UKZKF ligt de School Robert Dubois. Ze geeft onderwijs aan kinderen tijdens hun ziekenhuisverblijf of herstel, desnoods zelfs aan hun ziekbed, als het om bedlegerige patiëntjes gaat.

Doelstellingen: hen de kans geven om zich te ontplooien en hun leerprogramma zo normaal mogelijk af te werken.

Een leerkrachtenteam zorgt er, in samenwerking met de verzorgingsteams, de ouders en de moederscholen voor dat de kinderen hun huistaken krijgen en net dezelfde lessen kunnen volgen als hun gezonde medeleerlingen.

School Robert DuboisSchool Robert DuboisSchool Robert Dubois

Auteur : Aurélie Bastin
Bron : Osiris News (nr 11, juni-augustus 2008)