Foto UKZKF
FRNLEN

>>Alström family conference

Alström Syndrome InternationalProf. Françoise Meire, kinderoogspecialist van  het UZ Gent  en het UKZKF, organiseert  in Gent op 21 en 22 oktober 2008 een congres rond het thema  "Alström syndroom".  Dr Corinne De Laet (Metabole eenheid) zal eveneens deelnemen aan dit congres.

In praktijk

Plaats : Novotel, Goudenleeuwplein 5 - 9000 Gent
Datum : Dinsdag 21/10 vanaf 7u30 en woensdag 22/10/2008 vanaf 7u
Organisatie : Françoise MEIRE
Programma : Alström conference
Website en inschrijving : http://www.alstrom.org/