Foto UKZKF
FRNLEN

>>Iris Onderzoek bekroont twee projecten van het UKZKF

Iris Onderzoek VZW

De vzw Iris Onderzoek heeft subsidies toegekend aan twee projecten van het UKZKF :

  • Gebruik van antibiotica : Antibiotica krijgen vaak de voorkeur bij de behandeling van streptokokkenangina bij kinderen. Maar zijn die echt wel noodzakelijk? Is een behandeling met pijnstillers niet voldoende om de symptomen van de ziekte te verlichten en het genezingsproces te bevorderen? Op die vragen wil dr. Marguerite Landsberg, kliniekhoofd van de raadpleging algemene pediatrie van het UKZKF, antwoord bieden. Het gaat om de eerste studie over dit onderwerp bij kinderen van 5 tot 15 jaar, en dat in drie pediatrische centra van het Iris-netwerk.
  • Registratie van oogziekten : Prof. Françoise Meire, kliniekhoofd oogheelkunde in het UKZKF, stelt voor om een doeltreffend registratiesysteem te ontwikkelen voor erfelijke en congenitale oogziekten. Een essentiële database voor het onderzoek naar nieuwe genen die blindheid veroorzaken, en om kandidaten te selecteren voor gentherapie. De database moet ook een diagnose-instrument worden voor alle oogartsen van het Iris-netwerk.