Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundigen moeten trots zijn op zichzelf

Jan FoubertSinds 1 februari is Jan Foubert de nieuwe Directeur van het Verpleegkundig Departement van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Hij wil meer expertise en een grotere fierheid bij de verpleegkundigen van het UKZKF.

Met zijn aanstelling tot Directeur Verpleegkunde is voor Jan Foubert de cirkel rond. In 1986 begon hij zijn beroepscarrière bij het pas geopende Universitaire Kinderziekenhuis. Hij verzorgde zelfs het allereerste patiëntje op de semi-intensieve zorgen…
Sinds enkele maanden is hij terug waar het voor hem allemaal begon, na een passage bij het Jules Bordet Instituut en tien jaar in het onderwijs (zie kader). De vacature van Directeur Verpleegkunde bij het UKZKF bleek een te unieke kans om te laten liggen. "Het kinderziekenhuis is het enige in België. Gezien mijn leeftijd zouden er niet veel kansen meer komen op een functie als deze. Al zal ik waarschijnlijk een flink deel van mijn vrije tijd moeten inleveren", zegt Jan Foubert met een knipoog.

Permanente opleiding

Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft op de afdelingen, probeert de nieuwe directeur minstens één keer per week op elke dienst te passeren. Op dit moment gaat het voornamelijk nog om een beeld te krijgen over wat er zoal leeft op de afdeling, op termijn wil Jan Foubert regelmatig een dag meedraaien op een dienst.
Toch heeft Jan Foubert al een beleidsplan voor de verpleegkunde binnen UKZKF klaar: tijdens de sollicitatieprocedure moesten de kandidaten een dergelijk plan uittekenen. Jan Foubert hechtte daarin veel belang aan de deskundigheid van het personeel, gezien de kwetsbaarheid van de jonge patiënten van het kinderziekenhuis.
"Die expertise wil ik eerst en vooral bevorderen via permanente opleiding. Wat bijvoorbeeld in 1986 over wondzorg gedoceerd werd, is nu danig geëvolueerd. Maar de directie hoeft niet te dicteren welke opleiding verpleegkundigen moeten volgen. Ik geloof dat de motivatie groter zal zijn als de verpleegkundige zelf beseft welke opleiding het meest nodig en geschikt is."

Functiedifferentiatie

De verpleegkundige moet doorgroeien naar een coördinerende rolDe weg naar meer competentie loopt ook via functiedifferentiatie. Vandaag vervult de verpleegkundige veel taken die naar haar toe gegroeid zijn, maar niet altijd met de verpleging op zich te maken hebben. "Bepaalde basiszorgen moeten verpleegkundigen uitbesteden. In een ideale situatie groeit de verpleegkundige door naar een coördinerende rol. Dat maakt het takenpakket interessanter, maar de eindverantwoordelijkheid blijft net dezelfde."
Een aantrekkelijk functieprofiel vormt trouwens een extra troef om jonge mensen aan te trekken tot het beroep. "De beste manier om nieuwe mensen te vinden voor het UKZKF is via een stage. Vandaar dat we er alle belang hebben bij om bekend te staan als een goede stageplaats. Omgekeerd moeten we goed analyseren waarom verpleegkundigen bij ons weg willen gaan."

Je imago bepaal je zelf

De gewonnen expertise moet de verpleegkundige van het kinderziekenhuis aanzetten om zich meer te profileren.
"Onze verpleegkundigen mogen gerust wat kritischer zijn. Is elke bloedafname bijvoorbeeld wel echt nodig? Verpleegkundigen moeten meedenken en in dialoog treden. Artsen zijn daar trouwens vragende partij voor."
Dat zelfbewustzijn moet zich op alle vlakken doortrekken. "Vaak stellen verpleegkundigen zich onzichtbaar op, kiezen ze voor een louter uitvoerende rol. Terwijl ze zich zouden moeten opstellen als bekwame medewerkers, en uitstralen dat ze fier zijn op hun beroep. Je imago bepaal je zelf."

:: Jan Foubert blijft lesgeven :: Jan Foubert zou graag in het onderwijs actief blijven. Dat geeft een aantal voordelen. "Je kunt jonge mensen aantrekken om stage te komen doen, en je verplicht jezelf op de hoogte te blijven van de nieuwste evoluties. Bovendien behoort het tot de kerntaken van een universitair ziekenhuis om zijn kennis te delen. Vandaar dat ik ook volgend schooljaar een aantal vakken blijf geven aan de Erasmus Hogeschool in Brussel."
:: Wie is Jan Foubert ? ::
>1986 : Verpleegkundige op Intensieve Zorgen UKZKF
>1988 : Combinatie legerdienst en verpleegkundige diverse diensten UKZKF
>1989 : Hoofdverpleegkundige oncologie UKZKF
>1993 : Diensthoofd verpleegkunde Jules Bordet ziekenhuis
>1996 : Deeltijds docent aan Erasmus Hogeschool en deeltijds diensthoofd Jules Bordet
>1999 : Voltijds docent en verpleegkundig consulent aan het Jules Bordet Instituut
>2009 (vanaf 1 december) : Deeltijds docent en deeltijds directeur verpleegkunde UKZKF
>2010 (vanaf 1 februari) : Voltijds directeur verpleegkunde UKZKF
:: Inspiratie in het buitenland :: Als docent, maar ook in zijn vrije tijd trok Jan Foubert de voorbije jaren regelmatig naar het buitenland.
Zo werkte hij in Zuid-Afrika rond aidspreventie, en in ex-Joegoslavië rond neonatologie. Daarnaast was hij enkele jaren directeur van de European Oncology Nursing Society. In die functie bezocht hij 60 verschillende landen om de oncologie-verpleegkunde te promoten.

:: Libanese verpleegkundigen voor UKZKF :: Deze zomer komen vijf Libanese verpleegkundigen het team van UKZKF versterken. Ze wachten enkel nog op een werkvergunning. Eerder nam het UKZKF al twaalf Libanese en acht Roemeense verpleegsters aan. Bij het kinderziekenhuis werken 360 verpleegkundigen, diëtisten, opvoeders en bemiddelaars op 15 diensten.
Het UKZKF kan voortdurend 20 extra mensen gebruiken. In een topjaar kan het kinderziekenhuis 60 nieuwe mensen in dienst nemen. "De buitenlandse verpleegkundigen kunnen het personeelstekort mee oplossen. Maar we moeten waakzaam zijn dat het evenwicht op de diensten bewaard blijft", vindt Jan Foubert.

Auteur : Pieter Segaert
Bron : Osiris News (nr 19, juni-augustus 2010)