Foto UKZKF
FRNLEN

>>Inhuldiging van de nieuwe Intensive Care Unit van het UKZKF

Intensieve zorgen

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola heeft zonet haar nieuwe, ultramoderne intensive care unit officieel in gebruik genomen waarmee het UKZKF meteen tot de absolute top van Europa behoort.

De architectuur, het hoogwaardige en op technisch vlak uitermate geavanceerde materiaal, de informatisering van de zorgen en de registratie van alle mogelijke parameters met betrekking tot het zieke kind bieden die patiëntjes, die tussen leven en dood schommelen, vandaag de beste kansen om hun gezondheid te herwinnen in een voor de ouders en hun familie bijzonder hartelijke omgeving.

Meer dan ooit vangt de intensive care unit de ouders van zieke en zwakke kinderen, ook in uitermate penibele en zeer stresserende omstandigheden, op een uitermate menselijke wijze op. We weten uit evaring dat wanneer een kind zijn mama of papa aan zijn zijde weet, de overlevingsprognose groter is. Dat is meteen ook de reden waarom deze eenheid ouders al van bij de opening van het ziekenhuis opvangt en waarin het ziekenhuis een pioniersrol vervulde.

De vorige unit was te klein geworden en ook wel wat verouderd. Door bij de verbouwing de terrassen in te palmen en de dialyse-eenheid naar de vijfde verdieping te verhuizen, werd er heel wat extra ruimte vrijgemaakt en kon de eenheid worden uitgebreid tot nagenoeg 1.700 m2. In elke kamer, die bijzonder gezellig is aangekleed, is een bed voor de ouders voorzien en staat een jong, dynamisch en enthousiast team paraat van zowel artsen, verpleegkundigen als van paramedici.

Naast de bedden voor de intensieve zorgen werd er ook een kleine, separate unit ingericht voor kinderen met zware brandwonden. De vele kinderen met ern- stige brandwonden die van over heel het land naar hier worden overgebracht, kunnen voortaan ook hun voordeel doen met deze uitgekiende infrastructuur waar ze kunnen rekenen op de best mogelijke verzorging.

Met pijn in het hart herinneren we ons vast nog de bijzonder belangrijke rol die Annick Marnef, voormalig verpleegkundig diensthoofd van deze eenheid, speelde bij het samenstellen van een hecht team van verplegers en verpleegsters. De opening vandaag van deze nieuwe unit kan dan ook worden gezien als een schitterend eerbetoon aan de nagedachtenis van deze grote dame.

Auteur : Prof. Georges Casimir
Bron : Kids' News (nr 12, januari 2013)