Foto UKZKF
FRNLEN

>>Kennismaking met het referentiecentrum 'Autrement'

AutrementTeam "Autrement"

Het referentiecentrum 'Autrement' (anders) is bestemd voor kinderen met autisme of, meer algemeen, communicatieproblemen tijdens hun ontwikkeling.

De naam van dit centrum is niet zomaar toevallig gekozen.

De patiëntjes die er verblijven, hebben immers een aangepaste en individuele aanpak nodig.

Ze worden doorverwezen naar het centrum omdat ze symptomen vertonen die wijzen op autisme, zoals taalachterstand of "in hun eigen wereldje" leven.

Na een diagnoseonderzoek worden de patienten zo nodig gedurende heel hun kinderen tienertijd behandeld en gevolgd.

Auteur : Aude Dion
Bron : Osiris News (nr 31, june-augustus 2013)