Foto UKZKF
FRNLEN

>>De dolle dagen van prof. Wauthy

Prof. Pierre Wauthy

Prof. Pierre Wauthy is diensthoofd Hartchirurgie, stagemeester, coördinerend arts van een opname-eenheid en voortaan ook hoofd van de afdeling Algemene Chirurgie (UVC Brugmann).

Om al die functies te combineren, bestaat er geen geheim: je moet gewoon heel vroeg opstaan, lange dagen maken en kunnen rekenen op betrouwbare en bekwame medewerkers.

De werkdag van prof. Wauthy begint meestal al bij het ochtendkrieken. Eerst geeft hij les, dan gaat hij aan de slag op intensieve zorg en in de opname-eenheid, waar hij zijn geopereerde patiënten bezoekt.

Vervolgens trekt hij naar de operatiezaal, en 's namiddags staan er nog een hele reeks taken op het programma: consulten, patiënten bezoeken, vergaderingen …

Auteur : Aude Dion
Bron : Osiris News (nr 31, june-augustus 2013)