Foto UKZKF
FRNLEN

>>Bevallingen en geboorten simuleren in alle veiligheid

"Noëlle"

Noëlle en haar "baby's" zijn telegeleide realistische poppen waarmee bevallingsscenario's kunnen worden gesimuleerd.

Op die manier kunnen jonge artsen en vroedvrouwen hun kennis in de praktijk brengen en hun coördinatievermogen optimaliseren.

Multidisciplinariteit is een belangrijke troef van dit initiatief, dat een gezamenlijk project is van dr. Anne-Britt Johansson (kliniekhoofd intensieve neonatologie), dr. Leonardo Gucciardo (hoofd van de dienst verloskunde) en prof. Philippe Van der Linden (diensthoofd anesthesiologie).

Het krijgt de steun van de medische gemeenschap van Brugmann.

Auteur : Aude Dion
Bron : Osiris News (nr 32, september-november 2013)