Foto UKZKF
FRNLEN
Werken voor het iris-netwerk

>>Werken voor het iris-netwerk

Bent u verpleegkundige ? Kom onze rangen versterken !

De Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking (iris) staat in voor het beheer van de 5 Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen (3 algemene en 2 mono-gespecialiseerde ziekenhuizen), verdeeld over 11 sites in het hele Gewest.

Ons ziekenhuisnetwerk - het eerste in België - werd door de wet van 1995 opgericht als openbare dienst. iris telt zo’n 2.400 bedden en 10.000 medewerkers voor een budget van ongeveer een miljard euro. iris staat voor een zeer ruim aanbod aan zorgactiviteiten, zowel buurtactiviteiten als activiteiten van complexe aard en met betrekking tot onderzoek en onderwijs.

Werken voor een iris ziekenhuis, is kiezen voor kwaliteit...

… in termen van waarden en missies

in termen van balans tussen werk en privéleven

in termen van persoonlijke ontplooiing

… in termen van intellectuele verrijking

>Wilt u meer weten ?

Bent u overtuigd door ons netwerk ? Sluit bij ons aan !

Hebt u een diploma (Bachelor) als verpleegkundige ? Het iris-netwerk nodigt u uit om een formulier in te vullen met uw interesse voor mogelijke werving.
Als je voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola werkt, kom je terecht in het team van het enige universitaire ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op de pediatrische zorg (kinderen en adolescenten).

Het ziekenhuis heeft als taak :

  • het kind/de adolescent en zijn familie te verzorgen en te begeleiden en zulks via een globale, multidisciplinaire, humane en uitmuntende aanpak;
  • te zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en research en zulks via een continu streven naar vernieuwing en kennisontwikkeling;
  • actief bij te dragen tot de opvoeding inzake gezondheid.

Het UKZKF is één van de twee gespecialiseerde ziekenhuizen binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel en van het UVC Brussel. Het is tevens een door de ULB en VUB erkend universitair centrum. Hier wordt het academische luik van de ULB op het vlak van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het ziekenhuis telt 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 hospitalisatiedagen op jaarbasis. Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

Door alles in het werk te stellen voor het welzijn van het kind draagt ons ziekenhuis ertoe bij dat het kind zijn eigen ontwikkeling in handen neemt en zich op die manier verder kan ontplooien in de maatschappij.

Ontdek het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
Filosofie en opdrachten van het Verpleegkundig department
Kom jij ons team verterken ? Bekijk onze vacatures