Foto UKZKF
FRNLEN

>>Programma van de Week van de Kwaliteit : “Zorgen voor waarde | De waarde van zorg”

Beste ouders, beste patiënten,

Tijdens de Week van de Kwaliteit, die van 8 tot 12 november plaatsvindt in het Kinderziekenhuis, organiseren we activiteiten rond kwaliteit in de breedste zin van het woord voor de teams, maar ook voor u ouders en patiënten. In het thema "Zorgen voor waarde | De waarde van zorg" gaat onze belangstelling uit naar de levenskwaliteit van de teams en de kwaliteit van de relatie tussen het ziekenhuis en de patiënten: wij zijn ervan overtuigd dat zij bijdragen tot de algemene kwaliteit van de zorg, het onthaal en de dienstverlening voor iedereen in het ziekenhuis.

Wij willen graag weten wat voor u belangrijk is en dewelke uw mening is over een reeks kwaliteits- en veiligheidsaspecten die voor ons belangrijk zijn. Dit zal gebeuren via twee activiteiten op Woensdag 10/11:

  • WORKSHOP Post-its & tekeningen | inkomhal vanaf 10u tot 16u
  • ENQUÊTE in de hospitalisatie en de ambulante sector, via ontmoetingen met ons kwaliteitsteam

De resultaten van deze enquêtes en activiteiten zullen onze werking omtrent voortdurende verbetering aansturen.

Vergeet niet dat u ons het hele jaar door uw opmerkingen of suggesties kunt sturen! U kunt dit doen via de teams die uw kind opvolgen, maar ook via de bemiddelingsdienst, die er ook is om naar u te luisteren!

Meer informatie over de visie omtrent kwaliteit- en veiligheid van het ziekenhuis
Participatie van patiënten/begeleiders in kwaliteit en veiligheid bij het UKZKF - UKZKF (huderf.be)