Foto UKZKF
FRNLEN
Bericht29/03/2017

>>Een SOS ENFANTS-team in het UKZKF

Om op een professionele manier kinderen op te vangen die het slachtoffer zijn van mishandeling…

Om op een professionele manier kinderen op te vangen die het slachtoffer zijn van mishandeling en aan de vraag van specialisten uit de ziekenhuissector tegemoet te komen, is er in het UKZKF nu ook een intern team van SOS ENFANTS-ULB (Sint-Pieter) werkzaam, speciaal voor de opvang van mishandelde kinderen en hun gezinsleden.

Voortaan maakt een team gespecialiseerde vakmensen uit de cel SOS ENFANTS-ULB deel uit van de afdeling Kinderpsychiatrie van het UKZKF. Hun tussenkomsten zijn gelinkt aan het werk van de verplegende teams van de ziekenhuis- en spoedafdelingen, en ze behandelen alle vormen van (vermoede of daadwerkelijk vastgestelde) kindermishandeling (verwaarlozing, lichamelijke, seksuele en psychologische mishandeling) en kinderen in gevaar. De teams werken ook samen met toekomstige ouders op de perinatale afdeling.
De cel wil de kwaliteit van de behandeling van situaties van kindermishandeling bij gehospitaliseerde kinderen verbeteren door middel van een snelle en grondige medische, psychologische en sociale evaluatie van de gevallen van mishandeling.

Evolutie van het aantal meldingen van mishandeling

Het laatste activiteitenverslag van het ONE (2015) toont aan dat het aantal meldingen van kindermishandeling in Franstalig België in de afgelopen vijf jaar licht en gestaag is gestegen. In 2015 werd 16,3 % van de gevallen gemeld door medische hulpverleners. Het UKZKF vond het daarom noodzakelijk een interne cel te hebben om tegemoet te komen aan de kinderspecialisten die er werkzaam zijn. De cel hoopt zo in te spelen op vraag van het verplegende personeel en de gezinnen.

Over de teams van SOS ENFANTS

De teams van SOS ENFANTS bestaan al ruim dertig jaar in Franstalig België en worden gesubsidieerd door het ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), de Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt twee Franstalige teams gespecialiseerd in de preventie en opvang van kinderen die het slachtoffer zijn van verwaarlozing, lichamelijke en psychologische mishandeling en seksueel misbruik. Deze twee eenheden bevinden zich steeds vlak bij of binnen een ziekenhuisstructuur, in het UMC Sint-Pieter voor SOS Enfants ULB en in de Cliniques Universitaires St Luc voor SOS Enfants-Parents St Luc.