Foto UKZKF
FRNLEN
Bericht15/03/2020

>>Het Ziekenhuisnoodplan is in werking gesteld: gevolgen voor de geplande activiteiten

Als gevolg van de inwerkingstelling van ons Ziekenhuisnoodplan op 14/03/20, herzien wij het geheel van de raadplegingen, hospitalisaties, onderzoeken en ingrepen. Wij komen hierop zo snel mogelijk terug. Bedankt voor uw geduld en uw begrip.

Wat verandert er:

  • Teneinde de rechtstreekse contacten tussen patiŽnten en verzorgenden te verminderen die niet onmisbaar zijn, worden alle niet dringende afspraken, opnamen, onderzoeken en behandelingen die meer dan 3 weken kunnen worden uitgesteld, geannuleerd. Wij gaan zo veel mogelijk de telefonische raadplegingen aanmoedigen.
  • - Wat betreft het programma van het operatiekwartier: de dringende ingrepen worden uitgevoerd. Voor de geprogrammeerde ingrepen hebben wij besloten de ingrepen zo veel mogelijk te vermijden die een opvolging op intensieve zorgen of een bloedtransfusie vereisen, indien zij meer dan 3 weken kunnen worden uitgesteld.
  • Onze Spoeddienst en de dienst afnamen blijven bereikbaar.

Hoe zal u ingelicht worden over de bevestiging of het uitstel van de voorziene afspraak?

Wij hebben een sms-systeem ingevoerd om uw afspraak te bevestigen of uit te stellen. U zal die SMS de dag voor uw afspraak ontvangen. Bewaar deze bevestigings SMS om toegang te hebben tot het ziekenhuis (zie volgende vraag).

Indien de behandelingen of de opnamen moeten gewijzigd of gereorganiseerd worden, zullen de ouders persoonlijk vooraf gecontacteerd worden door de artsen, verpleegkundigen van de eenheid of het administratief personeel.

Dit is ook het geval voor de raadplegingen: wij zullen de patiŽnten contacteren indien de raadplegingen geannuleerd of uitgesteld worden.

In de andere gevallen worden de patiŽnten verwacht.

Hoe heeft u toegang tot het ziekenhuis?

Opgelet toegangsbeperkingen tot de site van het Kinderziekenhuis !

De ontvangen SMS zal dienen als toegangsbewijs voor de bewakingsagent die aanwezig is bij de ingang van het ziekenhuis. Deze bewakingsagent zal tevens over een lijst beschikken om te checken of u binnen mag, indien u om technische redenen geen SMS heeft ontvangen.

Na de opname en de installatie op de kamer zullen de ouders van een gehospitaliseerde patiŽnt een vrijgeleide ontvangen als bewijs. Hou dit document zorgvuldig bij, het zal getoond moeten worden in het ziekenhuis indien erom gevraagd wordt of aan de bewakingsagent bij de ingang. Deze vrijgeleide is slechts voor ťťn ouder tegelijkertijd.

De toegangsvoorwaarden blijven identiek in het hele ziekenhuis, inbegrepen de spoed en de afnamen !

  • Eťn enkele ouder mag naar het ziekenhuis komen: slechts ťťn volwassene mag de patiŽnt begeleiden naar de spoed of de afspraken, ťťn enkele volwassene tegelijkertijd mag bezoek brengen aan in onze eenheden gehospitaliseerde patiŽnten.
  • Enkel indien deze persoon geen koorts heeft of andere ademhalingssymptomen.
  • De toegang van andere kinderen die geen zorgen of opvolging vereisen zijn niet toegelaten.

Gelieve uw kinderen gedurende enkele uren toe te vertrouwen aan een vertrouwd persoon wanneer u naar het ziekenhuis komt (opgelet, niet aan volwassenen kwetsbaar voor Covid-19 !) ! Wij weten dat het in de huidige omstandigheden niet gemakkelijk is, maar bedankt om alles in het werk te stellen om aan deze nieuwe voorschriften te voldoen.

Wij nemen deze uitzonderlijke maartregelen om onze verzorgenden en onze patiŽnten, uw kinderen, te beschermen.

Om meer te weten over de door het Kinderziekenhuis getroffen maatregelen betreffende de pandemie Covid-19

Het team van het Kinderziekenhuis