Foto UKZKF
FRNLEN
Bericht20/08/2021

>>Rouwverwerking : een eerbetoon aan de kinderen

Een groep verzorgers en hulpverleners die ernstig zieke kinderen verzorgden die in het Kinderziekenhuis werden behandeld, organiseert jaarlijks een herdenkingsplechtigheid voor de nabestaanden. Op deze dag brengen wij families bijeen van wie de kinderen zijn overleden, en de verzorgers die hen begeleidden. Zo kunnen we elkaar steunen, in groep delen, het leed van iedereen erkennen en hulde brengen aan het kind in een speciale, warme omgeving, gericht op het overleden kind, maar ook op het leven dat doorgaat.

De familie krijgt hiervoor een uitnodiging. Dit jaar gaat de herdenkingsplechtigheid op zondag 5 september door. Informatie: commemoration@huderf.be

Meer informatie over rouwondersteuning in het kinderziekenhuis : Leven met en te boven komen van rouw - UKZKF (huderf.be)

Liedje « Les gens ont des étoiles » door César & Guillermo Cervino Wood. Muzikale compositie door César.

"Arbre à Souhaits", een creatie van Juan Kiti, met de steun van Red mijn Kind vzw