Foto UKZKF
FRNLEN
Bericht10/11/2022

>>Voedingsonderzoek en individuele ondersteuning voor ondervoeding bij kinderen

De drie instellingen van het H.U.B (Academisch Ziekenhuis Brussel) nemen deel aan de Nutrition Day om te sensibiliseren omtrent ondervoeding in ziekenhuisomgeving. Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola maakt een balans op van ondervoeding bij kinderen in ziekenhuisomgeving, en betrekt deze patiŽntjes hierbij via het jaarlijkse ĎNutrition Dayí-onderzoek dat op 10 november wordt gevoerd bij de kinderen die in ons ziekenhuis verblijven.
4 ŗ 22 % van de gehospitaliseerde kinderen lijden aan ondervoeding
Ondervoeding bij kinderen wordt gedefinieerd als een onevenwicht tussen de inname van voedingsstoffen en de behoeften van het organisme, hetgeen ongewenste effecten genereert voor de ontwikkeling van het kind. Onderzoek toont aan dat 4 ŗ 22 % van de kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, aan ondervoeding lijden. Deze ondervoeding kan al aanwezig zijn bij de opname, maar ook pas opduiken tijdens het ziekenhuisverblijf. Ondervoeding heeft meerdere gevolgen: toename van de infectieuze complicaties, spijsverteringsintolerantie, verminderde levenskwaliteit en een langer verblijf in het ziekenhuis. In onze streken is ondervoeding vaak gerelateerd aan een onderliggende pathologie.
Signaleer elk vermoeden van ondervoeding †
Ondervoeding moet echt in een vroeg stadium opgespoord worden om de patiŽnt te begeleiden met een aangepaste aanpak. Waarschuwingssignalen bij kinderen zijn gewichtsverlies of onvoldoende gewichtstoename en elk ongewoon verloop van de groeicurves (gewicht, lengte, schedelomtrek, lichaamsmassa-index). In het UKZKF is een team van 10 dieetkundigen elke dag in de weer met ondervoede patiŽntjes en patiŽntjes met een verhoogd ondervoedingsrisico. De dieetteams doen aan systematische opsporing en individuele behandeling. Daarnaast gebruiken ze al hun creativiteit om de voeding aantrekkelijk en smakelijk te maken, en hechten ze alle aandacht aan het concept Ďplezierí. Zij informeren ook de ouders en betrekken hen bij hun aanpak. Een ziek kind dat minder eet, dat vermagert en/of pijn heeft, loopt een groter risico op ondervoeding. Vreest u dat uw kind aan ondervoeding lijdt, aarzel dan niet om dit met uw arts te bespreken.
Neem deel aan de Nutrition Day 2022 en help zo de ondervoeding beter te begrijpen
De Nutrition Day is een initiatief van de ĎEuropean Society of Clinical Nutrition and Metabolismí (ESPEN). Het gaat om een onderzoek dat wordt gevoerd in honderden ziekenhuiscentra in de hele wereld. Het doel hiervan is gegevens over de voedingstoestand van patiŽnten te verzamelen, deze te vergelijken met andere centra, en patiŽnten en zorgkundigen te sensibiliseren voor dit probleem dat al te vaak wordt onderschat. Concreet kunnen de patiŽnten van zes H.U.B-entiteiten hun voedingssituatie laten evalueren. De parameters die hierbij aan het licht komen, zullen ziekenhuizen in de hele wereld helpen om ondervoeding beter op te sporen en beter te behandelen.