Foto UKZKF
FRNLEN
Bericht25/11/2022

>>AntimicrobiŽle stoffen: voorzichtig behandelen

AntimicrobiŽle resistentie (antibiotica, maar ook antifungale, antivirale en antiparasitaire middelen) is momenteel een van de grootste bedreigingen voor de mondiale gezondheid, voedselzekerheid en ontwikkeling. AntimicrobiŽle stoffen zijn stoffen die worden gebruikt om infectieziekten bij mensen, dieren en planten te voorkomen, te beheersen en te behandelen, maar ze worden steeds ondoeltreffender. AntimicrobiŽle resistentie treedt op wanneer bacteriŽn, virussen, schimmels of parasieten niet meer op deze middelen reageren: antibiotica en andere antimicrobiŽle middelen verliezen hun doeltreffendheid en infecties worden moeilijk of onmogelijk te behandelen, waardoor het risico van ziekteverspreiding, ernstige ziekte en overlijden toeneemt. Misbruik of overmatig gebruik van antimicrobiŽle stoffen bij mensen, dieren en planten versnelt de ontwikkeling en verspreiding van resistentie. De problemen van antimicrobiŽle resistentie zijn complex en veelzijdig, maar niet onoverkomelijk. Laten we allemaal samen handelen! ē Ga bij ziekte naar de dokter en gebruik antibiotica alleen op voorschrift ē Maak uw antibioticakuur af, zelfs als u zich beter begint te voelen. ē Bescherm uzelf tegen infecties: was uw handen na het verlaten van het toilet en voordat u voedsel aanraakt, volg de regels voor de preventie van ziekten van de luchtwegen, laat u vaccineren, enz. Het HOST HUB-CHIREC-project (Hospital Outcome Support Team) ondersteunt infectiepreventie en het juiste gebruik van antibiotica in de CHIREC- en HUB-ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen zetten zich in om het effectieve gebruik van antibiotica te bevorderen, zodat deze effectief blijven.