Foto UKZKF
FRNLEN

>>De godsdienstige, filosofische of morele bijstand

Het UKZKF verzekert u respect voor uw persoonlijke overtuigingen, geloofsovertuiging alsook uw morele en fi losofi sche overtuigingen.
Indien gewenst, kunt u bezoek krijgen van een vertegenwoordiger van uw godsdienst of van een leek.

Morele lekenbijstand
www.bxllaique.be
Mevrouw Balériaux

0475 34 00 86
02/410 12 78

Katholieken
www.catho.be
Nadine Blondel 02/ 477 25 62
Protestanten
www.protestanet.be
Maystadt Joëlle 0478 26 98 34
Israëlieten
www.jewishcom.be
Rabbijn Pinson 0476 60 37 91
Islamieten
www.embnet.be
Imam Shakiri 0486 72 88 08
Boeddhistische unie
www.buddhism.be
De knope Monique 0475 27 13 68
Anglicanen
www.holytrinity.be
Parochie Holy Trinity 02/511 71 83
Orthodoxen
www.orthodoxia.be
Bestuur van de Orthodoxe Kerk 02/736.52.78 (coordinatie)
Meneer Stravos (vicaris) 0475 96 34 89

>>Hospitalisatie - Bemiddeling