Foto UKZKF
FRNLEN

>>Inschrijving op MediBRIDGE

MediBRIDGEDit blad is enkel en alleen voor artsen bestemd.

Via MediBRIDGE kunnen behandelende artsen die als dusdanig door onze server herkend worden (en voor zover ze in hun praktijk over de juiste software beschikken en ook een abonnement op MediBridge hebben, uiteraard) snel aan een elektronische versie geraken van de medische documenten die door onze diverse secretariaten worden aangemaakt.

Onderstaande documenten zijn elektronisch beschikbaar :

  • brieven m.b.t. opnames (IN / OUT / transfer) in de vorm van een flash message ;
  • de protocollen van het labo ;
  • de protocollen van de medische beeldvorming ;
  • de hospitalisatieverslagen door de medische secretariaten.

Inschrijvingsformulier

Door dit formulier in te vullen, verklaar ik mij bereid om mij binnen het UKZKF op deze dienst in te schrijven.
Ik besef dat het hiertoe van mijnentwege nodig is dat ik bepaalde gegevens verstrek waarmee ik meteen kan worden herkend om op die manier het medisch beroepsgeheim van alle betrokkenen te kunnen bewaren. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en mogen enkel en alleen worden gebruik in het kader van deze aanvraag.

Niet in te vullen !

Uw naam *
Uw voornaam *
Uw E-mail *
Uw professioneel adres *
Uw telefoonnummer *
Uw RIZIV-nummer *
Formaat van documenten *
Transmissie software *

Hebt u een IT probleem ?

  • Bel dan de helpdesk op het nummer : +32 (0)2 477 22 55 (tussen 8u en 17u),
  • Of stuur een E-mail met vermelding van uw naam, uw voornaam, uw RIZIV-nummer en, desgevallend, ook het MediBridge adres dat u eventueel met andere confraters zou delen.